CZ DE

Exkurze 10. 5. 2019

Návštěva žáků Berufsfachschule Passau v SOŠZ a SOU Český Krumlov

Nejen pohádkový, ale i sladký Krumlov může být.. 

SOŠZ a SOU v Krumlově přivítala bavorskou Berufsfachschule z Pasova. Program setkání byl velmi pestrý, a tak se po úvodním přivítaní, které z velké časti připravili, tak jako občerstvení, sami studenti mohlo přejít rovnou k jeho realizaci. Po dopolední poznávací procházce městem, následoval oběd v místní restauraci. Odpoledne již bylo věnováno návštěvě fotoateliéru Seidl. Zdejší exkurze nám nabídla vhled do krumlovských dějin. Druhá část odpoledne probíhala formou exkurze v manufaktuře na tekutý karamel. Zde jsme měli i možnost ochutnat tekuté karamely mnoha příchutí, které majitelé manufaktury vyrábějí. Prohlídky probíhaly dvojjazyčně. Díky pestrosti programu si jistě každý přišel na své a komunikace v cizím jazyce byla samozřejmostí.
Exkurze 9. 5. 2019

Návštěva žáků Maria-Ward Realschule Deggendorf a Robert-Koch-Gymnasium v Gymnáziu Český Krumlov

Pohádkový Krumlov

Krumlovské gymnázium mohlo opětovat návštěvu v bavorském Deggendorfu a 9. května uvítalo žáky z německé Maria-Ward Realschule a Robert-Koch gymnázia. Na uvítání navazovala interaktivní prohlídka gymnázia v malých skupinkách složených z českých a německých dětí. Dynamický dopolední program rychle utekl a my jsme se vydali občerstvit do místní školní jídelny, kde už na nás čekal oběd. Na odpoledne byla připravena dvojjazyčná rallye po historickém centru města, které k takové aktivitě přímo nabádalo. Však krumlovská zákoutí také nabízejí potenciál pro dobrodružnou rallye plnou zážitků. Při navazující volné zábavě měly děti možnost výměny kontaktů, která také velmi čile probíhala.
Exkurze 7. 5. 2019

Návštěva žáků MS Zwiesel v ZŠ Vodňany

Rallye po ZOO Hluboká 

V druhém květnovém týdnu zavítala bavorská Mittelschule ze Zwieselu do jihočeských Vodňan. Po úvodním přivítaní a prohlídce školy navazovala tradičně jazyková animace. Osvědčená spolupráce dětí v malých dvojjazyčných skupinkách nabádala ke komunikaci. Živá výměna názorů v cizím jazyce, byla vítaným zpestřením standardní výuky jazyka. Po příjemně stráveném dopoledním programu společný oběd v místní restauraci obzvlášť chutnal. Odpoledne bylo věnováno návštěvě zoologické zahrady v nedaleké Hluboké nad Vltavou. Návštěva ZOO byla pojata formou rallye, která probíhala po celém prostoru zahrady. Odpolední program byl opět zaměřen na komunikaci v cizím jazyce, jež byla cestou ke zdárnému splnění zadaných úkolů. Všichni se k plnění úkolů postavili statečně. S takto správným přístupem rallye i celý den nemohl skončit jinak než úspěšně.
Exkurze 3. 5. 2019

Návštěva žáků MS Kirchdorf im Wald v ZŠ Rudolfov

Hurá do ZOO

Rudolfovská základní škola přivítala 3. května žáky z bavorské Grundschule Kirchof im Wald. Již ranní přivítání proběhlo s velkým nadšením z opětovného setkání. Děti se již znaly z prvního setkání škol, které se konalo v březnu. Atmosféra byla přátelská a uvolněná. Bez dlouhého otálení jsme se vydali na prohlídku školy, na níž navazovala pečlivě připravená jazyková animace. Během animačních her a soutěží měli žáci nejen možnost komunikovat v jazyce svého souseda, ale naučili se i několik nových slov a frází. Po obědě ve školní jídelně jsme vyrazili na návštěvu zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou, kam jsme se přesunuli autobusem. Děti se rozdělily do malých skupin a plnily během prohlídky zoo dvojjazyčné úkoly. Počasí nám přálo a komunikace ve skupinkách probíhala na jedničku. Po závěrečném fotografování a rozloučení jsme se ve vyhlídkou dalších shledání vydali ke svým domovům.
Exkurze 2. 5. 2019

Návštěva žáků Gymnázia Český Krumlov do Maria-Ward Realschule a Robert-Koch-Gymnasium v Deggendorfu

Na břehu Dunaje

První květnové setkání se konalo v bavorském Deggendorfu. Pozvání německé Maria-Ward Realschule a Robert-Koch gymnázia přijalo gymnázium z Českého Krumlova. Na úvodní přivítání plynule navazovala jazyková animace, která poskytla příležitost ověřit si schopnosti komunikovat v cizím jazyce v praxi. Po obědě jsme se společně přesunuli na deggendorfské náměstí, kde byla odstartována rallye po městě. Plnění úkolů probíhalo v malých dvojjazyčných skupinkách, kde byla vzájemná komunikace nutností. Cíl rallye byl na břehu Dunaje, kde proběhlo také vyhodnocení. Vítězové byli odměněni, ale velké uznání si zasloužili všichni zúčastnění.
Exkurze 30. 4. 2019

Návštěva žáků MS Jandelsbrunn v ZŠ Volary

Nepříznivé počasí nás nezastaví

Posledního dubna se konalo setkání ve Volarech, kam přijela Mittelschule Jandelsbrunn. Přes nepřízeň počasí jsme se však skvěle bavili. Volarské děti si pro německé připravily netradiční zábavu - „workshop“ na pletení pomlázky. Z počátku se zdálo téměř nemožné, že by se některá z pomlázek povedla uplést. Pod vedením zručného a trpělivého pana učitele se nakonec dětem podařilo uplést si pomlázky. Počasí se umoudřilo a my mohli vyrazit na procházku po Volarech a okolí. Cestou jsme plnili dvojjazyčné úkoly. Vyhladovělí jsme se vrátili do školy a šli společně na výborný oběd do školní jídelny.

Odpoledne vykouklo i sluníčko, a tak volarské děti mohly německým ukázat jejich nejoblíbenější část školy – parkourové hřiště. Německým žákům se velmi těžko odjíždělo, protože parkourové hřiště bylo naprosto skvělým zážitkem.
Exkurze 29. 4. 2019

Návštěva žáků Dietrich-Bonnhöfer-Schule Schönberg v ZŠ Dříteň

Malebná Dříteň

29. dubna hostila základní škola v Dříteni školáky z Dietrich-Bonhhöffer-Schule v Schönbergu. Po velmi milém úvodním uvítání paní ředitelkou dříteňské školy přímo navazoval program, jehož součástí byla dvojjazyčná prohlídka školy. Místní starší žáci a učitelé si připravili ukázky vyučovacích hodin. Mohli jsme vidět výuku hudební a výtvarné výchovy. Zavítali jsme i učeben odborných předmětů. Společně jsme si zazpívali píseň „Holka modrooká“, kterou měli bavorští hosté pečlivě nastudovanou. Při společném zpěvu se děti výborně bavily a počáteční ostych rázem zmizel. Celý den bylo o všechny školáky skvěle postaráno. Na přípravě občerstvení se podíleli i rodiče dříteňských dětí.

Po obědě jsme se i přes nepřízeň počasí vydali na procházku po místních pamětihodnostech, které nám byly opět dvojjazyčně představeny. Zavítali jsme i na místní radnici, kde nás pan starosta mile přivítal a ochotně odpověděl na zvídavé dotazy německých žáků. Na odpolední program byly připraveny hry v tělocvičně základní školy, při kterých měly děti možnost vyzkoušet si své jazykové dovednosti a současně také navázat nové kontakty, což se podařilo na výbornou.


Exkurze 11. 4. 2019

Návštěva žáků MS S. Nikola do Gymnázia Vodňany

Zoorallye v Hluboké nad Vltavou

Na půdě vodňanského gymnázia se sešli místní studenti s dětmi z německé Mittelschule S. Nikola. Po krátkém přivítání následovala prohlídka vodňanské školy. Během jazykové animace z dětí spadly zábrany a čile komunikovaly. Prostorem školy zněla čeština a němčina rovným dílem. Všichni se zapojili a testovali si své jazykové znalosti v praxi.

Na oběd v místí restauraci plynule navazoval přesun do zoo v Hluboké nad Vltavou. Ve dvojjazyčných mini skupinách plnily děti úkoly z obdržených materiálů. Některé úkoly byly zadány pomocí QR kódů, které dodaly celé rallye širší vzdělávací rozměry. Na závěr byla soutěž vyhodnocena a vítězové byli oceněni. Obrovským potleskem však byli odměněni všichni zúčastnění.
Exkurze 10. 4. 2019

Setkání dětí z MŠ Bohumilice, Chelčice, Nebahovy a KiGa Runding v Srní

V srdci Šumavy

V druhém dubnovém týdnu jsme měli možnost pozorovat s dětmi z mateřských škol smečku vlků v jejich přirozeném prostředí. Exkurze do Srní se z české strany zúčastnily děti ze MŠ Chelčice, Nebahovy a Bohumilice. Německá strany byla zastoupena dětmi z KiGa v Rundingu. Po příjezdu do Návštěvnického centra v Srní proběhla svačinka a dopolední program. Každá mateřská škola si připravila krátké dvojjazyčné vystoupení. Všichni přítomní vystoupení s nadšením pozorovali a žasli, jak spontánně a bez zábran děti dokáží používat cizí jazyk. Po krátké procházce naučnou stezkou jsme došli k výběhu vlků, kteří zde žijí v přirozeném prostředí a my jsme měli z bezpečné vzdálenosti možnost pozorovat jejich chování. V divoké šumavské přírodě dětem rychle vyhládlo a dobrý oběd rychle zmizel z talířů. Ve vřelé atmosféře se děti i dospělí rozloučili a vydali se plni dojmů ke svým domovům.


Exkurze 9. 4. 2019

Návštěva žáků ZŠ Chvalšiny do GS Mallersdorf

Dvojjazyčná příprava palačinek v Mallersdorfu

V bavorském Mallersdorfu proběhlo setkání žáků základní školy Chvalšiny s dětmi místní školy. Prvním krokem bylo úvodní seznámení spojené s prohlídkou mallerdorfské školy. Volně navazující animační program rozvolnil atmosféru a česko-německé švitoření se ozývalo ze všech stran. Velkou atrakcí a skvělým nápadem byla společná příprava oběda. Vařilo se v malých česko-německých týmech. Příprava palačinek s komunikací v cizím jazyce byla velkou výzvou, které se děti statečně zhostily. Výsledkem byl zdařilý, velmi chutný oběd. Odpolední návštěva ZOO ve Straubingu probíhala opět ve dvojjazyčném duchu. Na tento vydařený den budou všichni jistě dlouho vzpomínat.


Exkurze 8. 4. 2019

Návštěva žáků RS Grafenau do ZŠ Kašperské Hory

Ve výšinách hradu Kašperku

V první polovině dubna 2019 se konalo již druhé setkání žáků z německé základní školy v Grafenau a české základní školy v Kašperských Horách. Po uvítání panem ředitelem nás přijala paní starostka v prostorách místní radnice. Při této příležitosti dostaly děti malý dárek. Před odchodem z radnice jsme si prohlédli betlém umístěný v přízemí radnice, na který jsou kašperští právem hrdí.

V tělocvičnách kašperské školy probíhaly dvojjazyčné hry a soutěže. Děti byly rozděleny do dvou česko-německých skupin. Nejprve jsme se v obou řečech pozdravili. Na řadu přišly i oblíbené míčové hry. S velkým nadšením se děti zúčastnily zejména hry s barevným padákem. Všichni se výborně bavili a úsměvy na dětských tvářích toho byly důkazem.

Po obědě jsme se vydali na chloubu Kašperských Hor – hrad Kašperk. Část cesty jsme se svezli autobusem, ale pořádný kus jsme si vyšlápli „po svých“! Během procházky si děti z vlastní iniciativy vzájemně vyměňovaly kontakty. Prohlídku hradu pan kastelán doplňoval poutavým výkladem. Odměnou za výstup na vrchol hradu byl okouzlující výhled do jedinečné a osobité krajiny Kašperských Hor a celé Šumavy. Setkání proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných. Semínko přátelství bylo zaseto a přejme mu ať vzklíčí.


Exkurze 4. 4. 2019

Návštěva žáků ZŠ Stachy do VS Runding

Proti proudu času v muzeu Flederwisch

Čtvrtý dubnový den byl kromě jiného věnován exkurzi do Flederwisch muzea. Předcházelo jí samozřejmě přivítání českých dětí ze základní školy Stachy s žáky z Volksschule Runding. Na společný jazykový animační program navazoval oběd, na kterém se mj. podílely maminky německých dětí. Následoval již toužebně očekávaný přejezd do Flederwisch muzea ve Furthu im Wald. Mohli jsme obdivovat největší parní stroj v celém Bavorsku. Exkurze byla dvojjazyčně komentovaná a každý si přišel na své. Po návštěvě muzea již byly jazykové bariéry zcela odbourány a záměr celodenní akce byl k naší radosti zcela splněn.


Exkurze 2. 4. 2019

Návštěva žáků GS Viechtach v ZŠ Tachov

Miniatury pamětihodností

V úterý druhého dubna přivítali žáci základní školy v Tachově děti z Grundschule z německého Viechtachu. Setkání bylo zahájeno přivítáním hostů z partnerské školy. Animační jazykový program si všechny děti užily a zároveň si ověřily svoje jazykové dovednosti. Po obědě nás čekal výlet do čtvrtého největšího evropského parku miniatur, který se nachází v blízkosti centra Mariánských lázní. Obdivovat jsme mohli miniaturu hradu Karlštejn, zmenšeninu Ještědu a jiných českých památek. Během zpáteční cesty jsme vyhodnotily hry a soutěže, vítězem byl ovšem každý účastník exkurze, který se nebál komunikovat v cizím jazyce a překonal tím svoje hranice ostychu.


Exkurze 1. 4. 2019

Návštěva žáků ZŠ Kašperské Hory v RS Grafenau

Letní bobování v Grafenau

Bavorské město Grafenau hostilo první dubnový den žáky ze základní školy v Kašperských Horách. Na společný animační program plynule navazovaly zajímavé chemické pokusy. Děti byly rozděleny do dvojjazyčných týmů a vyráběly šumivé koule do koupele. Poobědové rozptýlení nabídla místní bobová dráha, která nabízela nevšední zábavu. Pohyb na čerstvém vzduchu skvěle doplnil dopolední program. Děti již samostatně komunikovaly v cizím jazyce. Den se chýlil ke konci a my jsme museli myslet na návrat. Dvojjazyčně jsme se rozloučili a vydali se ke svým domovům.


Exkurze 29. 3. 2019

Návštěva žáků ZŠ Rudolfov v GS Kirchdorf im Wald

Kratochvíle na farmě s alpakami

Na konci března se vydaly děti ze základní školy Rudolfov navštívit bavorskou základní školu v Kirchdorfu. Uvítání proběhlo velmi vřele. Následný animační program proběhl bez komplikací. Všichni se ho s nadšením zúčastnili. Zážitky dětí z komunikace v cizím jazyce byly pro některé žáky první příležitostí vyzkoušet si cizí jazyk v praxi. Tyto první komunikační úspěchy byly motivací pro další prohloubení jazykových dovedností. Po společném obědě jsme se přesunuli na farmu s chovem alpak. Farma byla obklopená loukami a lesy národního parku Bavorský les. Na farmě nemají domov jen alpaky, ale někteří psi a kočky. Všichni tu žijí ve vzájemné symbióze a vřelá atmosféra je znát na každém kroku. Čas exkurze se naplnil a my jsme se museli rozloučit. Milá vzpomínka na tento den však zůstane.


Exkurze 27. 3. 2019

Návštěva žáků ZŠ Volary v MS Jandelsbrunn

Na Mittelschule v Jandelsbrunnu zavládla mezinárodní atmosféra

Čtrnáct školáků z volarské základní školy se v posledním březnovém týdnu setkalo s 11 dětmi navštěvující Mittelschule v Jandelsbrunnu. Po počátečních rozpacích se děti osmělily a společná česko-německá komunikace nabrala na obrátkách. Na úvodní přivítání navázala prohlídka místní školy. Společně jsme procházeli komplexem školních budov. V některých třídách jsme se krátce zastavili a blíže si prohlíželi vybavení, které v sobě snoubilo vztah k tradici se smyslem pro moderní vzdělávání. Dynamické dvojjazyčné hry zbavily děti posledního ostychu. Školou se rozezněly české i německé pozdravy. Atmosféra byla více než přátelská.

Vytvořením malých česko-německých týmů si děti procvičovaly cizojazyčnou komunikaci, při níž se učily formulaci vlastního názoru. Úkol zněl: „Z dostupných materiálů vytvoř nárazuvzdorný obal na syrové vejce.“ Některé obaly svou funkci splnily, jiné bohužel neobstály. Snaha týmů byla ovšem velká a všichni zúčastnění byli oceněni.

Po vydatném obědě v místní školní jídelně jsme se vydali na společný výlet do německého Pasova. Během procházky městem děti opět pracovaly ve dvojjazyčných týmech. Součástí výletu byl nákup preclíku, který každé dítě zvládlo vlastními silami. Obzvláště pro české děti byl tento úkol velkou výzvou. Během celého dne probíhala výměna vzájemných kontaktů a drobných dárečků. Všichni byli ze vzájemného setkání nadšeni a loučili se s výhledem na další shledání, které proběhne koncem dubna.


Exkurze 26. 3. 2019

Návštěva žáků ZŠ Tachov v GS Viechtach

Zábavné vzdělávání v X-perii

V posledním březnovém týdnu jsme se zúčastnili exkurze do Viechtachu spojenou s návštěvu X-perie. V úvodu jsme se krátce představili. Aminační program proběhl bez problémů a děti při něm zdárně odbourávaly zbývající jazykové bariéry. Po společném obědě jsme se vydali do Straubingu kde jsme navštívili X-perii. Moderní vzdělávací metody nás překvapily a odcházeli jsme plni zážitků a inspirací. V závěru jsme vyhodnotili hry. Všichni zúčastnění byli odměněni velkým potleskem i malými pozornostmi. Tento podnětný den děti jistě nezapomenou a zůstane do budoucna milou vzpomínkou o překonání vlastních bariér.

Exkurze 21. 3. 2019

Návštěva žáků VS Runding na ZŠ Stachy

Za zimními radovánkami do Stach

V druhé polovině března se uskutečnilo shledání základní školy Stachy a německé Volksschule Runding. Po úvodním uvítání v místní škole bylo všem nabídnuto malé občerstvení, které zpříjemnilo dopolední program. Seznámení žáků se konalo formou her. Čas oběda se již blížil a všichni jsme se autobusem přesunuli do restaurace na Zadově. Sedačkovou lanovku ve Ski areálu Zadov jsme využili k cestě za dobrodružstvím na vrcholu kopce Kobyla. Nemohli jsme vynechat výstup na rozhlednu z bývalého skokanského můstku. Počasí nám přálo a umožnilo výborné výhledy do šumavské krajiny. Celé setkání se vydařilo na jedničku s hvězdičkou a my se loučili s výhledem na další spolupráci.
Exkurze 20. 3. 2019

Návštěva žáků ZŠ Záhoří v MS Viechtach

Dobrodružství v národním parku Bavorský les

20. března se konalo setkání žáků základní školy z Prachatic a školáků z Grafenau. Po příjezdu do Grafenau se děti seznámily a společně si prošly školní budovu. Vytvořením malých dvojjazyčných skupin se děti lépe seznámily s novými kamarády. Výlet byl naplánovaný do národního parku Bavorský les. Během prohlídky jednotlivých výběhů zvířat bylo úkolem tvořit krátké věty o zvířatech v cizím jazyce. Úkol všichni zúčastnění splnili na výbornou. Následoval společný oběd ve školní jídelně a po obědě jsme se s pocitem vydařeného dne rozloučili


Exkurze 19. 3. 2019

Návštěva žáků ZŠ Záhoří v MS Viechtach

„Hlava, ramena, kolena, palce ...“ už to umím dvoujazyčně

Hned za týden se uskutečnila reciproční exkurze spřátelených škol Záhoří-Viechtach. Žáci jednotlivých škol se velmi vřele přivítali. Atmosféra tak byla velmi uvolněná. Dopolední program se nesl v duchu zpívání a her. Žáci se naučili v německé i české verzi známou „Hlava, ramena, kolena...“, „Kopf, Schultern, Knie...“, seznámili se také s germanismy, které hrají v českém jazyce možná větší roli, než by mnohé napadlo.

Následovalo Stadtrallye. Žáci se rozdělili do tří skupin, přičemž každý měl za úkol jinou činnost. Někteří si vzali na starost mapu a dodržování předem stanovené trasy, ostatní pak fotografovali budovy, dopravní prostředky a další věci, které stály na seznamu. Posléze se všichni znovu sešli a prohlídli si fotky, které při svých cestách pořídili. Posledním bodem setkání bylo poznávání tamní školy. Touto hrou se žáci naučili německá a česká označení kuchyně, tělocvičny, třídy, sborovny, školního dvoru a další slovní zásoby školního prostředí.

Obě strany byly s návštěvou velmi spokojené a budou ve vzájemné spolupráci pokračovat, což nás, jakožto zprostředkovatele výměny moc těší.

Exkurze 12. 3. 2019

Návštěva žáků MS Viechtach v ZŠ Záhoří

Geografem v Záhoří

Máme za sebou druhou exkurzi, která proběhla 12. března v Záhoří u Písku, kam přijela partnerská škola Mittelschule Viechtach. Na setkání se přišel podívat i místní pan starosta města Záhoří a přijela i paní z tisku. Po přivítání a oddechu po náročné cestě německých dětí následoval dopolední program, pro který si paní lektorky přichystaly spoustu her. Děti musely komunikovat v jazyce toho druhého, a i přes počáteční ostych k sobě děti našly cestu i společnou řeč.

Ani poobědový program nebyl nijak oddechový. Žáci se rozdělili do skupinek, ve kterých měl každý svou určitou roli. Jeden byl jazykovědcem, druhý geografem, fotografem či tzv. žolíkem, který se staral o zábavu. Jednotlivé skupinky obdržely téma jako např. místa, doprava a lidé. K danému tématu měly děti za úkol pořizovat fotografie. Obdržely tak mapku Záhoří, ve které byla vyznačena trasa a místa, na kterých na ně čekaly dvoujazyčné otázky s možností správné odpovědi. Se správnou odpovědí děti doplnily do křížovky jedno písmenko, odpovědí dětem bylo slovo KAMARÁDI.

Již nyní se moc těšíme na setkání těchto velmi šikovných dětí v německém Viechtachu a jsme plni očekávání, jaký program si pro české děti obě výborné paní lektorky tentokrát připraví. 
Exkurze 18. 2. 2019

Návštěva žáků MS Röhrnbach v ZŠ Frymburk

Zahájení sezóny výměnných exkurzí

V pondělí 18. února jsem se vydali na naši první exkurzi v letošním roce do malebného městyse Frymburk, kde panovala pravá šumavská zima.

Do frymburské základní školy přijely děti z bavorské základní školy v Röhrnbachu. Po prvních nesmělých seznamovacích hrách v kroužku byly děti rozděleny do tří stejně velkých skupinek, ve kterých se vydaly po různě barevných šipkách plnit dobrodružné úkoly. Následovala jazyková animace připravená německými kolegyněmi z Jazykového komunikačního centra. Po společném obědu se děti ve skupinkách odhodlaně vydaly vstříc dobrodružství odpoledního programu.  Na frymburském náměstí děti společnými silami spočítaly počet oken na radnici a určily kolik hodin ukazuje kostelní věž, dále české děti asistovaly německým s nákupem pexesa v místním obchůdku a v infocentru si německé děti samy řekly o plánek města. V tamější tělocvičně byly připraveny pro děti pohybové aktivity. Třetím stanovištěm bylo vaření ve školní kuchyňce. U pracovních stolů na děti čekal vždy jeden recept na pomazánku a jeden recept na pečení z listového těsta. Děti si za asistence dospělých připravily mrkvovou, šunkovo-sýrovou a vajíčkovou pomazánku, kterou pak namazaly na bagetky. Nejstarší děti nakrájely ostatním skupinkám všechnu zeleninu na ozdobu. Nadšené děti s radostí a neomezenou fantazií pustily do zdobení jednohubek. Z listového těsta nejstarší děti upekly jablečný štrůdl, druhé sladké pečení se týkalo tvarohovo-marmeládových košíčků a ty nejmenší děti se s odhodlaností jim vlastní pustily do pečení slaných tyček.

Na konci dne se všechno dětmi připravené občerstvení odneslo do vstupní haly a děti se s nadšením pustily do ochutnávání toho, co si pro sebe navzájem připravily. S plnými bříšky bylo zaveleno k odjezdu. Proběhlo předání dárků a vyměnění kontaktů. Už nyní se všichni moc těšíme na jejich další setkání, které proběhne tentokráte na druhé straně hranice v Röhrnbachu, kam děti zamíří začátkem června.Exkurze 28. 6. 2018

Návštěva žáků ZŠ Hartmanice v GS Neukirchen beim Hl. Blut
Exkurze 21. 6. 2018

Návštěva bavorských žáků z Montessori Ilztalschule v partnerské škole v Jindřichově Hradci
Exkurze 15. 6. 2018

Setkání škol ZŠ Hartmanice a Grundschule Neukirchen beim Hl. Blut
Setkání školek 12. 6. 2018 na Kvildě

MŠ Čejetice + Kiga Haderstadl + Kindergarten  Bergzwergerl Cham
Exkurze 11. 6. 2018

ZŠ L.Kuby navštívila bavorskou partnerskou školu Heinz-Theuerjahr-Grundschule v Neuschönau
5. 6. 2018 Setkání českých a bavorských školek na Stožci 

MŠ Pražská + MŠ Větrná + Kiga Arche Noah Waldkirchen + Kiga Freyunger Strolche Freyung + Caritas-Kindergarten St. Josef
4. 6. 2018 Návštěva Pasova žáků ZŠ Jindřichův Hradec a  partnerské školy Staatliche Realschule Tittling
Exkurze 17. - 18. 5. 2018

ZŠ Jindřichův Hradec V + Staatliche Realschule Tittling

Keramická dílna Děbolín
14. 5. 2018 navštívili bavorští žáci RS Landgraf Leuchtenberg z Osterhofenu gymnázium v Prachaticích
Exkurze 4. 5. 2018 žáků základních škol z Bavorova a Šumavských Hoštic společně s bavorskými žáky GS Schloss Wolfstein z Freyungu a GS Spiegelau
Návštěva 2. 5. 2018

MŠ Šumavské Hoštice + MŠ Lhenice + MŠ Ktiš v bavorské školce v Grafenau
Návštěva v Klatovech 30. 4. 2018 

Comenius-Gymnasium Deggendorf+Gymnazium J.Vrchlického Klatovy
Setkání školek 26. 4. 2018 MŠ Šumavské Hoštice + MŠ Lhenice + MŠ Ktiš
Exkurze 23. 4. 2018 ZŠ Holubov a Schule am Haidel
Exkurze 19. 4. 2018 Gymnázium Jaroslava Vrchlického a Comenius Gymnasium Deggendorf
 

Exkurze 9. 4. 2018 Landfrag Leuchtenberg RS Osterhofen a Gymnázium Prachatice
Exkurze 15. 3. 2018 Montessori Ilztalschule a ZŠ Jindřichův Hradec III


Editovat

MŠ Šumavské Hoštice
MŠ Čejetice
Seminář lektorů 2.9.2017


Setkání lektorů 3.6.2017


Dietrich-Bonnhöfer-Schule 

Dietrich-Bonnhöfer-Schule 

Dietrich-Bonnhöfer-Schule 

 

 

 

 

 

 

Maria-Ward Realschule a Robert-Koch-Gymnasium

Maria-Ward Realschule a Robert-Koch-Gymnasium

aria-Ward Realschule a Robert-Koch-Gymnasium

 

 

Bezplatný kroužek němčiny
ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/19 podpoří Jazykové kompetenční centrum výuku němčiny v 10 školkách a 20 základních školách či nižších gymnáziích. Již nyní se mohou školy a školky z jižních a západních Čech ucházet o bezplatný kroužek němčiny pro své žáky. 

POZOR!
Naše nabídka platí pouze do konce ledna 2020!

Napište si o přihlášku