CZ DE

Po týdnech plánování a příprav týmem Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu se v pátek 23.11.2018 uskutečnilo velké výroční a evaluační setkání. Tým JKC měl možnost přivítat okolo 50 účastníků projektu z české i bavorské strany. Po krátké úvodní řeči pronesené jednatelem Euregia Bayerischer Wald-Böhmerwald, panem Kasparem Sammerem, proběhla prezentace dosavadních výsledků projektu v uplynulém školním roce 2017/2018. Po představení projektu a krátkém diskusním fóru čekala na zúčastněné přednáška o místní čokoládovně s ochutnávkou domácích pralinek. Sladká chuť čokolády v ústech přenesla hosty plynně přes závěrečnou evaluační řeč až k voňavému večernímu rautu na závěr setkání. Odpoledne plné zajímavých informací, vzájemného setkávání a výměny zkušeností lektorů i dalších hostů rychle uteklo. Okolo sedmé hodiny večerní byl připraven autobus, který hosty rozvezl zpátky k jejich domovům.

Všem zúčastněným srdečně děkujeme a těšíme se na další spolupráci!Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu 2017-2020

Odstranění jazykových bariér a zvýšení atraktivity jazyka svého souseda. Tímto mottem odstartoval v únoru 2017 přeshraniční česko-bavorský projekt Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu. Od té doby uplynuly tři roky a my se nyní s radostí a hrdě ohlížíme zpět. Co ale zůstává,je touha po šíření jazyka našich sousedů a podpoře celého přeshraničního regionu. 

brozura.png