CZ DE

Zpětná vazba již participujících škol a školek je pro nás velmi důležitá, proto budeme rády za jakékoliv Vaše postřehy, připomínky a podněty. Zkušenosti nabyté v tomto školním roce mohou velmi napomoci nově zapojeným školám a školkám. Jsme přesvědčeny, že přímá výměna zkušeností a postřehů získaných během projektu podpoří nově zapojené školy a dopomůže k dlouhodobě udržitelné přeshraniční spolupráci s bavorskými institucemi. Setkání bychom rády uskutečnily v prostorách Goethe centra JU. Z organizačních a technických důvodů je nám tedy velmi důležité, abyste nám svou účast co nejdříve potvrdili, a to nejpozději do 12. 6. 2019.

Setkání se uskuteční ve dvou termínech, abychom si lépe vyšli vstříc vzhledem k Vašim časovým možnostem. Budou tedy identická, a to v pátek, 14. 6. 2019 od 13:00 hod. nebo v pondělí, 17. 6. 2019 od 13:00 hod.

Předběžný program obou setkání:

13:00 - 13:15 přivítání, představení týmu a zúčastněných institucí
13:15 - 13:45 krátká prezentace projektu, evaluace uplynulého školního roku
13:45 - 14:15 dotazy, diskuze 14:15 - 14:30 poděkování institucím školního roku 2018/2019
14:30 - 14:45 prezentace nového školního roku, náležitosti k organizaci šk. roku 2019/2020
14:45 - 15:00 dotazy, diskuze 15:00 - 15:30 prezentace výukových materiálů, rozloučení

Prosíme o vyjádření, které termín Vám lépe vyhovuje, a potvrzení Vaší účasti do 12. 6. 2019 prostřednictvím kontaktního formuláře.

Velice Vám děkujeme za dosavadní spolupráci, vážíme si Vašeho zájmu a podpory a těšíme se na viděnou při společném červnovém setkání!

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám rády k dispozici, další doplňující informace, aktuální pozvánky či fotografie z předchozích akcí projektu naleznete na www.jazykovakompetence.cz.

Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu 2017-2020

Odstranění jazykových bariér a zvýšení atraktivity jazyka svého souseda. Tímto mottem odstartoval v únoru 2017 přeshraniční česko-bavorský projekt Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu. Od té doby uplynuly tři roky a my se nyní s radostí a hrdě ohlížíme zpět. Co ale zůstává,je touha po šíření jazyka našich sousedů a podpoře celého přeshraničního regionu. 

brozura.png