CZ DE

Odstranění jazykových bariér a zvýšení atraktivity jazyka svého souseda. Tímto mottem odstartoval v únoru2017 přeshraniční česko-bavorský projekt Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu. Od té doby uplynuly už celé tři roky. Všechno hezké však jednou končí, to je případ i našeho projektu, který již dosáhl svého cíle a konce. Co však zůstává, je touha po šíření jazyka našich sousedů a podpoře celého přeshraničního regionu. Jsme vděčni za zkušenosti, které jsme mohli čerpat při spolupráci s motivovanými učiteli a řediteli škol, politickými představiteli a v neposlední řadě s natěšenými žáky a věčně zvídavými dětmi.

 

Od počátku této „jazykové cesty“ jsme měli tu čest spolupracovat celkem s 148 institucemi v České republice a Německu, jež projevily velký zájem poznat nejen cizí jazyk, ale také obyvatele sousední země. Měli jsme možnost toto zrealizovat téměř 80 společných školních setkání. Podpořili jsme výuku jazyka u více než 2200 natěšených dětí a žáků. V rámci projektu se v úzké spolupráci s Koordinačním centrem pro německo-českou výměnu mládeže Tandem Regensburg/Plzeň zrodily tři nové publikace pro výuku češtiny v bavorských školách a školkách – soubor pravidel a návodů, Malý německo-český slovníček, a především učebnice Čeština – Tschechisch für Realschulen und Gymnasien.

DĚKUJI / DANKESCHÖN

Upřímné poděkování patří všem, již nejen na školách vyučovali němčinu, resp. češtinu, ale také je barvitě a zajímavě „oživovali“. Rovněž všem příznivcům z řad politiků a veřejnosti, všem zástupcům škol, kteří nám otevřeli dveře a učebny jednotlivých škol, a v neposlední řadě účastníkům projektu všech věkových kategorií z různých typů škol, kteří při výuce sousedního jazyka projevili úžasné nadšení.

Dne 28. ledna proběhlo závěrečné evaluační setkání projektu Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu ve společenském sále Kulturpavillonu Bäreal v bavorském Grafenau. Po úvodních proslovech mj. pana Sebastiana Grubera představitele zemského okresu Freyung-Grafenau či starosty města Grafenau Maxe Nierdermeiera následovalo milé „básničkování a písničkování v češtině“ dětí z mateřské školy Caritas z Freyungu. Po nich se slova ujal celý projektový tým a seznámil účastníky s výsledky projektu. Následovala prezentace učebních materiálů pro výuku češtiny, které vznikly v úzké spolupráci s Koordinačním centrem pro německo-českou výměnu mládeže Tandem Regensburg/Plzeň. Velké díky nás všech patřilo učitelům, kteří s námi do projektu šli a nebáli se učit němčinu zábavnou formou, a rovněž ředitelkám a ředitelům vzdělávacích institucí, jež svou školu do našeho společného bavorsko-českého projektu přihlásili. Veliký díky patří i Vám všem, kteří jste v Grafenau nemohli být s námi.Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu 2017-2020

Odstranění jazykových bariér a zvýšení atraktivity jazyka svého souseda. Tímto mottem odstartoval v únoru 2017 přeshraniční česko-bavorský projekt Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu. Od té doby uplynuly tři roky a my se nyní s radostí a hrdě ohlížíme zpět. Co ale zůstává,je touha po šíření jazyka našich sousedů a podpoře celého přeshraničního regionu. 

brozura.png