CZ DE

 

Dne 23.11. 2018 se uskuteční v rámci projektu č. 76 s názvem Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu velké evaluační setkání. Proběhne nedaleko Českého Krumlova na Svachově Lhotce v Mirkovicích. Cílem evaluačního setkání je prezentace výsledků po prvním úspěšném roce trvání našeho projektu a vzájemná výměna zkušeností učitelů, lektorů a všech zainteresovaných institucí v rámci projektu. Pozváni budou zástupci nejen z řad škol a školek zapojených v minulém roce 2017-2018 do projektu ale i zástupci školských institucí vstupujících do projektu v tomto školním roce 2018-2019.


Rádi bychom se s Vámi při této příležitosti podělili o zkušenosti získané při výuce českého jazyka na bavorské straně a výuky německého jazyka na straně české, jakési bilancování uplynulého roku.
Setkání vidíme jako příležitost k vzájemnému seznámení lidí činných v projektu, případně navázaní partnerství mezi českými a bavorskými školami vstupujících do projektu v tomto školním roce.

Více informací o připravovaném setkání v průběhu měsíce listopadu.Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu 2017-2020

Odstranění jazykových bariér a zvýšení atraktivity jazyka svého souseda. Tímto mottem odstartoval v únoru 2017 přeshraniční česko-bavorský projekt Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu. Od té doby uplynuly tři roky a my se nyní s radostí a hrdě ohlížíme zpět. Co ale zůstává,je touha po šíření jazyka našich sousedů a podpoře celého přeshraničního regionu. 

brozura.png