CZ DE

Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně a kolegové, přátelé,

dovolte nám oslovit Vás s pozváním k výročnímu setkání projektu Jazykového kompetenčního centra proněmčinu a češtinu, jehož jste svou aktivní účastí podpořili a který právě díky Vám mohl být úspěšně realizován.Vše ovšem jednou skončí… A my bychom Vás rády informovaly o průběhu celého projektu a jehovýsledcích. Je až obdivuhodné, jak velký zájem o němčinu, resp. češtinu a poznání sousední země, včetněnavázání kontaktů mezi školami tento projekt přinesl. Na české straně byla podpořena výuka německého jazykacelkem na 80 vzdělávacích institucích Jihočeského a Plzeňského kraje, již se zúčastnilo více než tisíc nadšenýcha šikovných dětí.

Naše vzájemné setkání spojené s ohlédnutím za uplynulými třemi roky se uskuteční v úterý, 28. ledna2020 od 15.00 do cca 18.30 hodin ve společenském sále Kulturpavillonu v Grafenau v Bavorsku. Kromějiných přijali pozvání např. Sebastian Gruber či Franz Mayer, představitelé zemských okresů Freyung-Grafenaua Passau.

Pro zájemce bude zajištěn svoz autobusem. Z organizačně-technických důvodů Vás žádáme o sdělení,zda se budete moci připravovaného setkání zúčastnit, a to do 8. 12. 2019 na naši e-mailovou adresu . Po tomto datu Vás budeme rovněž detailněji informovat o plánovanémprogramu.

Již nyní se těšíme na shledání s Vámi. Je to skvělá příležitost výměny odborných zkušenosti a know-how, včetnězískání inspirace a podnětů pro další kroky v oblasti jazykového vzdělávání na obou stranách naší společnéhranice.

Více informací k projektu Jazykového kompetenčního centra naleznete na www.jazykovakompetence.cz.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech či na e-mailové adrese:

Tel. +420734269080, +420734269081, +420724503704

Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu 2017-2020

Odstranění jazykových bariér a zvýšení atraktivity jazyka svého souseda. Tímto mottem odstartoval v únoru 2017 přeshraniční česko-bavorský projekt Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu. Od té doby uplynuly tři roky a my se nyní s radostí a hrdě ohlížíme zpět. Co ale zůstává,je touha po šíření jazyka našich sousedů a podpoře celého přeshraničního regionu. 

brozura.png