CZ DE

Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně a kolegové,

dovolte nám, abychom Vás v rámci projektu č. 76 s názvem Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu se začátkem nového školního roku pozvali na intenzivní dvoudenní vzdělávací seminář s akreditací MŠMT, který se uskutečníve dnech 13. – 14. září 2019 v prostorách Goethe centra Jihočeské univerzity.
Toto dvoudenní „soustředění“ odborně povede Mgr. Lucie Čechová, jež byla již dvakrát oceněna jako nejlepší vyučující němčiny v České republice.

Celý program našeho semináře je koncipován tak, aby metodicky zohlednil veškeré potřeby učitelů němčiny k zajištění kvalitní výuky na základních školách s fokusem na mladší školní věk a na děti, jež zatím neumějí číst a psát. A na co se tedy můžete těšit?

Pátek 13. 9. 2019
09:30 – 11:00      přivítání, úvod, organizační záležitosti k projektu Jazykového kompetenčního centra pro školní rok 2019/2020
11:00 – 12:00       oběd
12:00 – 15:00       Seminář: Hry a motivační aktivity do výuky
15:30 – 18:30       Seminář: Svátky a reálie už od začátečníků
19:00 – 21:30       společná večeře a večerní program – grilování, kvíz a mnohem více… 

Sobota 14. 9. 2019
08:30 – 11:30       Seminář: Hry a aktivity do velkých skupin
11:30 – 12:30       společný oběd
12:30 – 15:30       Seminář: Výuka na stanovištích netradičně

Celý seminář je akreditován MŠMT/Contexta s.r.o. – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum, MSMT – 33187/2018-2-871. lze jej uplatnit v šablonách a absolvováním všech 4 po sobě jdoucích bloků získáváte certifikát. Pro každého účastníka je připraven malý dárek. Stravování zajištěno.

Co byste ještě měli vědět?

PODROBNĚJŠÍ ANOTACE JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ

I. Hry a motivační aktivity do výuky
Znáte to, nejprve je to potřeba všechny probudit, ty nejzarytější ospalce nechat spát, neotrávit si hodinu a pak se vrhnout do „opáčka“ z minulé hodiny. Hlavně neztratit energii a plně se vrhnout do své určitě super připravené hodiny. A jaké aktivity to budou? :) No přece ty nejvíc super!

II. Svátky a reálie už od začátečníků
Jak probudit zájem žáků o německý jazyk? Přece tak, že jim ukážete, to opravdové a to nej. A co to je? Zajímavosti o svátcích a reáliích. Zní to jako nuda? Tak schválně: Kde byla vynalezena pasta na zuby? Kterému městu vděčí holky za to, že mohou nosit „podprdu“? Ve kterém městě lidi naskáčou do vody a slaví a slaví? Chodí Švýcaři opravdu všude včas? Kde je nejdelší skluzavka na světě? Kolik kilometrů měří nejdelší sáňkařská dráha v Evropě? Nevíte? – do začátku semináře to zjišťovat nemusíte, protože Vám stejně dám jiné otázky, aby Ti „šprti“ neměli výhodu na těmi „nešprty“

III. Hry a aktivity do velkých skupin
Klasický problém. Hodně dětí, „nikdo se nedostane ke slovu“. Co ale zapřemýšlet nad aktivitami, které nám velký kolektiv rozdělí tak, že si prostě tu němčinu všichni užijeme, potrénujeme, vyzkoušíme? Ano, má to jedno „ale“, a to se dozvíte na semináři 

IV. Výuka na stanovištích netradičně
Určitě to znáte – „stanoviště“. Používáte tento typ výuky? Nebo stále máte respekt? Nebo už Vás to omrzelo? Nebo… Co já vím? Potíže si projdeme na semináři, ale také si projdeme to, co děti baví, jak stanoviště ozvláštnit, jak je uzpůsobit pro ty slabší žáky a jak motivovat ty dobré. Bude to bavit i Vás 

Získání certifikátu MŠMT je podmíněno aktivní účastí na všech nabízených seminářích. Celková časová dotace dvoudenního vzdělávacího semináře je 16 vyučovacích jednotek.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a moc se těšíme na Vaši účast. Je to skvělá příležitost motivujícího a inspirativního setkání, získání nových podnětů do hodin němčiny a rovněž i výměny odborných zkušeností z praxe.V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kdykoliv kontaktujte na telefonních číslech 724 503 704 nebo 734 269 080.

Bezplatný kroužek němčiny
ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/20 podpoří Jazykové kompetenční centrum výuku němčiny v 10 školkách a 20 základních školách či nižších gymnáziích. Již nyní se mohou školy a školky z jižních a západních Čech ucházet o bezplatný kroužek němčiny pro své žáky. 

POZOR!
Naše nabídka platí pouze do konce ledna 2020!

Napište si o přihlášku