CZ DE

Projekt Jazykové kompetenční centrum má za sebou první rok

V posledním červnovém týdnu školního roku byla ukončena úspěšná sezona exkurzí Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu a je čas na bilancování. V průběhu školního roku 2017 - 2018 tedy od prosince 2017 do června 2018 bylo uskutečněno 20 exkurzí. Exkurzí se zúčastnilo 10 českých a 10 bavorských škol a školek. Rok plný nových setkání, zajímavých výletů v regionu jižní Čechy a Bavorský les.

Hlavním cílem oboustranných exkurzí bylo vzájemné seznámení partnerských škol, navázání kontaktů  bavorských a českých žáků a využití znalostí obou jazyků. Při výletech, kdy děti měly možnost seznámit se se školním prostředím souseda, pamětihodnostmi regionu i krásnou přírodou příhraničních regionů, si užily hodně legrace a příjemných chvil.

Při těchto výletech navštívili žáci například města Český Krumlov, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Vodňany, Prachatice, Klatovy a mnoho dalších. Na bavorské straně to byla města například Pasov, Deggendorf, Osterhofen, Tittling, Neukirchen bei hl.Blut.

Podniklo se také několik výletů do přírody. Partnerské školky navštívily Stožec a Kvildu v Národním parku Šumava. Na bavorské straně se uskutečnil úžasný výlet do přírodního parku v Neuschönau.

 p1090220.JPG

 

Žáci budějovické základní školy L. Kuby navazují kontakty s žáky partnerské školy v Neuschönau

Součástí projektu Jazykového kompetenčního centra je pořádání exkurzí, při kterých mají žáci příležitost vzájemně si představit jejich domácí prostředí. Celý rok se děti těší, že uplatní své jazykové znalosti v praxi.

Dne 11. 6. navštívili žáci základní školy L. Kuby z Českých Budějovic základní školu v Neuschönau. Celkem 34 žáků se účastnilo exkurze. Čeští žáci se dočkali milého přivítání s tancem a česky zazpívanými písničkami. Následovala prohlídka zdejší školy. Bavorští žáci se mohli pochlubit z velké části nově zrekonstruovanou školou. Po obědě ve zdejší školní jídelně všichni společně nasedli do autobusu a vydali se na výlet do přírodního parku Bavorský les. Žáci ve věku 7 – 10 let zažili úžasnou komentovanou prohlídku části bavorského lesa s volně žijící zvěří a rostlinami.

Při společně stráveném čase jsme si mohli jasně uvědomit, že naše světy jsou si velmi podobné a blízké. Při společném učení, hraní a mluvení se děti snadno seznámí a těší se opět na nové shledání.

img-20180611-123320.jpg

Ryby a raci z Vodňan

Dne 4. 5. 2018 navštívili žáci ZŠ Bavorov a ZŠ Šumavské Hoštice s jejich partnerskými školami z Freyungu a Spiegelau Fakultu rybářství a ochrany vod JU a Mezinárodní enviromentální vzdělávací středisko ve Vodňanech.

Bavorští žáci po více než 1,5 hodinové jízdě autobusem dorazili do základní školy v Bavorově. Zde byli srdečně přivítáni a provedeni zdejší školou. Skupina dětí se znala již z předchozího výletu, který se konal v měsíci prosinci předchozího roku na bavorské straně u Spiegelau.  Po krátkých ukázkách mezinárodních tanců, které si bavorovští žáci pro milou návštěvu připravili, následoval oběd ve školní jídelně a dále přesun do Vodňan k hlavnímu bodu programu dne, a to návštěvě MEVPISU a Fakulty rybářství a ochrany vod.

Zde byl pro žáky připraven program zaměstnanci enviromentálního střediska. Hravou formou se děti seznamovaly s rybami sladkovodních vod a s dalšími vodními živočichy. Velkou atrakcí byla ukázka raků žijících na našem území. Děti si mohly raky zblízka prohlédnout i osahat.

Všichni si užili spoustu zábavy i trocha toho vzdělávání při kvízech a hrách připravených pro žáky. Smíšené česko-německé skupiny dětí plnily společně zadané úkoly a byly nuceny se tudíž dorozumět. Někdy došlo i na metodu dorozumívání, která se bez rukou a nohou neobejde.

Nakonec děti shlédly i část expozice rybářského muzea se spoustou zajímavých exponátů z dob počátků rybaření na jihu Čech. Po vyčerpávajícím programu děti příjemně unaveny nasedly do autobusu a vydaly se na cestu k domovům. Někteří to měli kousek, jiní podstatně dále. Přesto jsme si dobře uvědomovali, že přes bariéru cizího jazyka máme k sobě velmi blízko a pár vyměněných telefonních kontaktů mezi dětmi bylo toho důkazem. 

 

p5040011.JPG

 

Návštěva Deggendorfu

V měsíci dubnu, za příjemných letních teplot a s dobrou náladou přijeli klatovští gymnazisté na návštěvu k žákům partnerské školy Comenius – Gymnasium do Deggendorfu.

Po milém přijetí a krátkém přivítání vedením školy žáci tamního gymnázia provedli klatovské gymnazisty po nově zrekonstruovaném areálu školy. Zbytek dopoledne byl věnován animacím, při kterých děti měly možnost vzájemně se seznámit a prolomit tak bariéry tvořené nejen cizím jazykem. Žáci byli rozděleni do česko-německých smíšených skupin. Nejvíce zaujala hra „Eggdrop“, při které měly skupiny sestrojit konstrukci na vajíčko, která zabrání jeho rozbití při volném pádu z výše dvou metrů. Pro vymyšlení a sestrojení konstrukce měli k dispozici 10 kusů brček na pití, kus izolepy a nůžky. Vše v časovém limitu. Dalším důležitým faktem byla dvojjazyčnost při domlouvání skupiny.

Je nutné dodat, že některé skupiny si se zadaným úkolem poradily opravdu mistrovsky, dokonce jedné ze sedmi skupin se podařilo sestrojit takovou konstrukci, která ochránila vajíčko při pádu ze dvou metrů. Při dorozumívání skupin byla slyšet nejen němčina a čeština ale chvílemi i angličtina.

Před odpoledním výletem do historické části města Deggendorf byli všichni zúčastnění pozváni na oběd do školní menzy. Po vydatném obědě se žáci společně vydali do města, kde je čekala procházka historickou částí města s plněním úkolů. Bavorští žáci měli za úkol vést smíšené skupiny a ukázat tak českým přátelům krásu tamního starého města. Otázky se týkaly historie města, tamních příběhů a legend. Děti se tak mohly lépe seznámit s historií Deggendorfu.

V pozdních odpoledních hodinách se děti rozloučily a nasedly do autobusu směr domov. Již cestou domů se mohly těšit na opětovné setkání se svými kamarády. 

 p4190328.JPG

Bezplatný kroužek němčiny
ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/20 podpoří Jazykové kompetenční centrum výuku němčiny v 10 školkách a 20 základních školách či nižších gymnáziích. Již nyní se mohou školy a školky z jižních a západních Čech ucházet o bezplatný kroužek němčiny pro své žáky. 

POZOR!
Naše nabídka platí pouze do konce ledna 2020!

Napište si o přihlášku