CZ DE

Exkurze 10.12. 2019

Kollnburgská mateřská škola zavítala do Pocinovic

I mateřské školy se v letošním roce účastnily vzájemných setkávání. Děti z MŠ v Pocínovicích se již nemohly dočkat návštěvy z německého Kollnburgu. Při úvodních aktivitách se děti po dlouhé cestě rozpohybovaly a vyzkoušely si první komunikaci v cizím jazyce. Součástí exkurze byl samozřejmě i vydatný oběd. Do programu byla zahrnuta i procházka do kostela v Dobré Vodě. Neopomenuty nezůstaly ani ruční práce. Aktivity baly opravdu pestré a každý si přišel na své. A navíc při dobré zábavě se cizím jazykům učí nejlépe!


Exkurze 6.12. 2019

Viechtach v předvánočním  Táboře

Adventní setkání připravili i v táborské základní škole Zborovská. Dvojjazyčné seznamovací aktivity usnadnily cedulky se jmény, které měl i všichni připravené. Školní rallye se ujali místní studenti, což bylo skvělým nápadem.  Zpestřením před obědového času byla dvojjazyčná hra Bingo, při které studenti zodpovídali české i německé otázky. Odpoledne bylo zaměřeno na práci ve skupinách, v nichž se plnily připravené úkoly. Hru Bingo, se kterou jsme se seznámili už dopoledne jsme si zahráli i ve vánoční variantě. Předvánoční atmosféru doplnilo tematické pohoštění. Při čaji, cukroví a pouštění lodiček jsme si mohli užít Štědrý den nanečisto. Takto vánočně naladěni jsme se i rozloučili a rozjeli se ke svým domovům..


Exkurze 5.12. 2019

Mikulášská nadílka ve Střelských Hošticích

Do Střelských Hoštic nezavítaly jenom děti z bavorských obcí Mariaposching a Niederwinkling , ale rovnou celá doprovodná družina Mikuláše, včetně dvou hrůzostrašně vypadajících, ale nakonec velmi milých čertů. Předvánoční setkání opět začalo koledami. České i německé děti se mohly pochlubit skvěle nacvičenými písněmi. Po úvodních animačních dvojjazyčných aktivitách jsme se společně vydali do blízké radnice. Vřelé přivítání panem starostou doplnila prohlídka místního malého muzea, zaměřeného na expozici regionálních tradic i kuriozit. Odpolední program byl věnován práci v menších dvojjazyčných skupinách.  Úkolem bylo ozdobit perníčky, naučit se píseň „Bratře Kubo“ v němčině i češtině a vyrobit papírového anděla a čerta. Všechny skupiny se úkolů směle zhostily. Na závěr nás přišel navštívit již dlouho očekávaný Mikuláš s obávanými nohsledy – čerty. Pekelná návštěva nejprve trochu pouštěla hrůzu, ale poté odměnila všechny děti malou pozorností. Čas návštěvy se rychle chýlil ke svému konci a nastal čas loučení, během kterého jsme přislíbili další brzké setkání.


Exkurze 4.12. 2019

Adventní setkání v Česticích

Předvánoční atmosféru jsme užívali v malebných Česticích. Navštívily nás děti z bavorské Mittelschule v Mallersdorfu. Hned v úvodu čestické děti zazpívaly několik českých i německých tradičních koled. Německé děti však nezůstaly pozadu a přidaly také některé dvojjazyčné koledy. Během animačních aktivit se všichni uvolnili a dvojjazyčná komunikace se rozproudila. Absolvovali jsme i návštěvu u pana starosty na místním zámečku, součástí byla i prohlídka přilehlých prostor. Zrekonstruované prostory byly využity k stálé expozici tradičních řemesel. Mohli jsme obdivovat muzeum věnované myslivosti či malou historickou knihovnu. Během navazujícího oběda si všechny děti procvičily představení se v cizím jazyce. Odměnou všem byly malé odznáčky se erbem Čestic. Odpoledne bylo věnováno sportovním aktivitám. Vybíjenou si všichni užívali. Koneckonců je tato hra dobře známá na obou stranách hranice. Vítězové byli odměněni potleskem. Loučení nesmělo proběhnout bez společného fotografování a přání opětovného shledání.

Exkurze 3. 12. 2019

Vimperští na návštěvě v bavorském Osterhofenu

Počátkem prosince se žáci ze základní školy TGM Vimperk vydali navštívit svou partnerskou školu v německém Osterhofenu. Po příjezdu a navazujícím přivítání jsme měli možnost zahrát si několik animačních dvojjazyčných her. Dvojjazyčná komunikace se rozproudila a při hrách odpadaly zábrany. Na společný oběd navazovala rallye po městě. V menších dvojjazyčných skupinkách měly děti lepší možnost poznat okolí školy, ale i sami sebe navzájem. Navázala se nová přátelství a ta stávající se utužila. Co víc si přát...

Exkurze 2. 12. 2019

Návštěva Gymnasia Straubing a SPgŠ Prachatice v OA České Budějovice

Advent v Budějovicích

První prosincové pondělí se uskutečnilo i jedno velké setkání v Českých Budějovicích. Velké z toho důvodu, že se zde sešli žáci ze tří škol, resp. i ze tří měst Prachatic, Straubingu a právě Českých Budějovic. Po dlouhé cestě jsme se krátce přivítali a vyrazili rovnou do jídelny Holečkova, kde pro nás byl připravený vydatný oběd. Následoval návrat na OA, kde nás oficiálně přivítala milá paní ředitelka a paní zástupkyně. Žáci se podle specifického klíče rozdělili do několika skupin a pustili se do plnění seznamovacích dvojjazyčných úkolů. V těchto skupinkách žáci zůstali i na prohlídku městem. Průvodcování se ujali místní žáci, lepší průvodce byste v Budějovicích těžko hledali! Všechny prohlídky končily u radnice. Těžko jsme drželi pozornost, když budějovická paní lektorka zadávala úkoly, neboť všude voněli dobroty z vánočních trhů. Naštěstí se úkoly měly plnit právě na adventních trzích. Čas odjezdu se nachýlil, posilněni langošem či trdelníkem a plni vánoční atmosféry jsme se rozloučili a vydali se ke svým domovům.

 
Exkurze 2. 12. 2019

Návštěva Gymnázia J. V. Jirsíka v Tassilo-Gymnasium Simbach 

Vyjeli jsme do Simbachu! 

... Ale teď pěkně od začátku. Studenti českobudějovického Gymnázia J.V. Jirsíka, kteří navštěvují kroužek němčiny v rámci projektu JKC se vydali za svou partnerskou školu do bavorského Simbachu. Místní škola - Tassilo-Gymnasium nás hned v úvodu ohromila svými rozlehlými prostory. Po velmi vřelém přivítání studenty a panem Immem Rankem, který zde vyučuje cizí jazyky, jsme se přesunuli do jedné z tříd. První seznamování ulehčily dvojjazyčné hry a soutěže. Při dobré zábavě čas rychle utekl a my se přesunuli do jídelny, kde nás čekal oběd. Milým překvapením bylo osobní přivítání ředitelem panem Edgarem Namou, který zdůraznil přání pokračování partnerství obou škol i do budoucna. Simbach je velmi malebné malé město a my si nemohli nechat ujít příležitost ho detailněji neprozkoumat. Rallye po městě tomu byla tou pravou příležitostí. Vítězná skupina složená z českých a německých dětí byla odměněna potleskem všech. A už nastal čas loučení a společným přáním všech bylo další brzké shledání, které se jak pevně věříme jistě uskuteční..
Exkurze 30. 11. 2019

Návštěva ZŠ Lerchova Sušice na Železnorudsku

Do pohraničí nejen za historií

Poslední listopadovou sobotu se vydaly děti ze základní školy Sušice pod vedením pana lektora Babky do pohraničí na Železnorudsko. Dopolední program se odehrával v Bayrisch Eisenstein, po splnění všech připravených úkolů následovala naučná pěší túra po stopách opevnění železné opony zpět do Železné Rudy. Odpoledne si děti mj. prohlédly v místním infocentru historii lyžování. Ač se nejednalo o partnerské setkání, odjížděly děti plni pozitivních dojmů a den na Železnorudsku si i přes chladné počasí velmi užily.
Exkurze 22. 10. 2019

Návštěva ZŠ Dubné ve Finsterau

Sliby se mají plnit nejen o Vánocích.. 

Z loňského školního roku jsme měly veliký restík u ZŠ Dubné. Pro tuto školu nebyla vybraná žádná partnerská škola, a tak u nich v minulém školním roce proběhla v rámci projektu Jazykového kompetenčního centra pouze výuka německého jazyka se skvělou paní učitelkou Radkou Hesovou. Nezapomněly jsme však na ně a hned po rozběhnutí školního roku jsme se jaly plánovat výlet do Freilichtmuseum Finsterau. Děti se nakonec do skanzenu vydaly 22. října a spolu s paní učitelkou si mj. mohly vyzkoušet metodu plstění a podívat se práci kovářů.

Seminář 14. - 15. 9. 2019 

NĚMČINA S ČESKOU OPĚT PO ROCE

Dalším významným mezníkem v našem zářijovém programu byl dvoudenní seminář s Mgr. Lucií Čechovou, který obohatil lektory JKC o nové nápady. Kromě načerpání aktuálních trendů ve výuce jsme měli možnost se vzájemně seznámit a vyměnit si své zkušenosti a poznatky.

Chtěly bychom za celý tým JKC všem lektorům ještě jednou poděkovat za účast na semináři a za vytvoření tak skvělé atmosféry.
Exkurze 27. 6. 2019

Návštěva MŠ Merklín v KiGa Ränkam

Na biofarmě

Předposlední den školního roku se konala naše poslední exkurze. Děti z MŠ v Merklíně se vydaly navštívit své kamarády z MŠ Ränkam. Po příjezdu a přivítání následovala svačinka a animační jazykové hry. Následoval přesun na farmu nedaleko ränkamské školky. Zde si mohly děti sami zkusit nakrmit krávy, kozy či králíky. Kontakt s těmito zvířátky byl pro některé děti první takovouto zkušeností. Kladný ohlas sklidily i malé traktůrky, na kterých se děti projížděly na dvorku před výběhy zvířat. Den plný zážitků se chýlil ke svému závěru a my se loučili s pocitem skvěle podařeného setkání.
Exkurze 26. 6. 2019

Návštěva SOŠZ Český Krumlov v Berufsschule Passau

Léto v Pasově

26. června se žáci z krumlovské zdravotnické školy s doprovodem vydali navštívit studenty partnerské školy v Pasově. Počasí bylo opravdu letní, což nás trochu zaskočilo. Přivítání bylo velmi přátelské a atmosféra v pasovské odborné škole natolik příjemná, že jsme si výlet užili i v tak velkém horku. Úvodní řeči se ujala paní ředitelka Bernadette Hackauf, v rámci přivítání jsme byli představeni i ostatním kolegům. Při prohlídce školy jsme měli možnost obdivovat propojení staré a moderní architektury v areálu školy. Program byl opět velice pestrý – jazyková animace, Stadtrallye ve smíšených skupinkách a prohlídka „Veste Oberhaus“. Exkurze do Pasova byla opravdu krásným vyvrcholením výuky v kroužku NJ a my si přejeme, aby navázané kontakty mohli být v budoucnu ještě více prohloubeny.
Exkurze 25. 6. 2019

Setkání dětí z MŠ Brloh, Doudleby, J. Opletala a St. Oswald Riedelhütte  ve Stožci

Na Puštíkově stezce

Červen se nachýlil ke svému konci a děti z českých mateřských školek J. Opletala, Brloh, Doudleby a bavorské Oswald-Riedelhütte se setkaly v malebném Stožci. Po přivítání a drobném občerstvení jsem se vydali na Puštíkovu stezku. Puštíkova naučná stezka nám nabídla mnoho zábavy. Vyzkoušeli jsme si stromový telefon. V dutinách stromů jsme objevovali vzniklé komůrky. Dopoledne uteklo jako voda. Přiblížilo se poledne a společný oběd přišel právě vhod. Posilněni obědem a osvěženi nanukem jsme se pustili do hraní dvojjazyčných her a zpívání písniček.  Setkání se vydařilo nad očekávání, počasí nám přálo a my se těšíme, že naše nové kamarády v budoucnu opět uvidíme.
Exkurze 24. 6. 2019

Setkání dětí z MŠ Řepice, Strakonice, Holečkova Horažďovice a Cham Altenmarkt v Ludwigsthalu

V srdci Bavorského lesa

Poslední červnový týden jsme se vydali do Ludwigsthalu v Národním parku Bavorský les, kde jsme mohli obdivovat divoká zvířata v jejich přirozeném prostředí. Exkurze se zúčastnily děti z českých mateřských školek v Řepicích, Strakonicích, Horažďovicích a bavorského Cham Altenmarktu. Místo setkání českých a německých dětí bylo Návštěvnické centrum Haus zur Wildnis. Po vzájemném přivítání a seznamovacích animačních hrách jsme zasedli ke společnému obědu v místní restauraci. Odpolední procházka nad výběhem zde žijících zvířat poskytla možnost pozorovat vlky a jiná zvířata. Odpolední teplé počasí lákalo vlky k odpočinku ve svých pelíšcích, přesto jsme několik vlků odhalili. Na závěr jsme se všichni dvojjazyčně rozloučili a rozjeli se ke svým domovům.


Skvělá spolupráce mezi školami

Pod vedením lektorek paní Drahoslavy Hauserové a Marty Klimmer se uskutečnily již v březnu obě exkurze jejich spřátelených škol: ZŠ Záhoří a MS Viechtach. Nadšení pro spolupráci bylo patrné na obou stranách a bylo jen otázkou času, co úžasného to přinese… A přineslo: V červnu nám do naší JKC schránky byla doručen balíček s česko-německým kvartetem a pexesem. Nejedná se o ledajaké karetní hry. Kvarteto i pexeso je tvořeno fotkami, které děti z obou exkurzí pořídily. Lektorky následně nechaly fotky graficky zpracovat a vytisknout. Tímto ještě jednou děkujeme lektorkám za tak úžasné dárky, které poslouží nejen ve výuce, ale jsou názorným příkladem, jak motivovat děti při výuce jazyků, a hlavně jak jim umožnit, aby sami poznaly, co společná práce přináší a jakou radost z ní mohou zažít!
Evaluační setkání JKC 14. a 17. června 2019

Dne 14. a 17.června 2019 se konalo evaluační setkání zástupců škol a školek, které se zapojily ve školním roce 2018/2019 do projektu Jazykového kompetenčního centra pro češtinu a němčinu, a zástupců těch institucí, kteří projevili zájem o účast v projektu v prvním pololetí následujícího školního roku. Při této příležitosti jsme se osobně seznámily a představily si celý projekt. Rovněž byly zodpovězeny dotazy k organizaci v následujícím školním roce. Zpětná vazba již participujících škol a školek byla pro všechny velmi důležitá a podnětná. Přímá výměna zkušeností a postřehů získaných během projektu podpořila nově zapojené školy a dopomohla k dlouhodobě udržitelné přeshraniční spolupráci s bavorskými institucemi. Ještě jednou touto cestou všem zúčastněným děkujeme!  

Exkurze 6. 6. 2019

Návštěva GS Waldkirchen v Prachaticích

Po stopách Zlaté stezky v Prachaticích

Na konci prvního červnového týdne se konalo setkání prachatické základní školy a Grundschule z bavorského Waldkirchenu. Šlo již o druhé setkání těchto partnerských škol. Při prvním setkání ve Waldkirchenu se všichni seznámili a nyní v Prachaticích jsme mohli naše vzniklá přátelství upevnit a prohloubit. Hned po příjezdu dětí z Waldkirchenu jsme se společně občerstvili a rozdělili se do malých česko-německých skupinek. První cesta vedla na radnici, kde nás velice vřele přivítal pan místostarosta a prezentoval nám historii města, a to zejména ve spojitosti s německým Waldkirchenem. Po přivítání nastala aktivnější část dne. Byl čas protáhnout se při rallye po městě. Součástí rallye byl kromě jiného i úkol, který spočíval v zakoupení zmrziliny v jazyce svého zahraničního kamaráda. Čehož se všichni úspěšně zhostili. Na závěr rallye jsme vystoupali na kostelní věž. Pro mnohé to byla velká výzva, kterou ale nakonec všichni pokořili. Před obědem jsme se zastavili v místní kapli a řádová sestra nám osvětlila nejzásadnější milníky místní historie. Na oběd ve školní jídelně navazoval pohybový program v tělocvičně. Zklidnění na závěr přinesla společně zazpívaná píseň „Travička zelená“. Odpolední čas se pomalu naplnil a my museli začít myslet na loučení. Den utekl jako voda, ale pro všechny byl a zůstane nezapomenutelným zážitkem.


Exkurze 5. 6. 2019

Návštěva ZŠ Frymburk v Röhrnbachu

Pohybem ku zdraví a přátelství 

Děti z bavorského Röhrnbachu se dlouho těšily, než mohly přivítat své kamarády ze základní školy z Frymburku. Necelé čtyři měsíce již uběhly od první návštěvy těchto škol. Na vzdory delší době mezi oběma exkurzemi se děti přivítaly velmi přátelsky. Prvním bodem programu byly pohybové aktivity v tělocvičně, při nichž byla komunikace nutností. Osvěžili jsme si i dvojjazyčné fandění. Na oběd jsme se přesunuli autobusem k pohybovému parku v Rörhnbachu. Zde pro nás maminky dětí nachystaly vynikající oběd. Po obědě byl prostor k vyřádění na prolézačkách. Děti by tu jistě zůstaly déle, avšak pan ředitel si spolu s kolegy pro děti na odpoledne připravil rallye se zastávkami po městě a škole. Každá skupinka dostala jeden tablet a pustila se s vervou dětem vlastní do plnění úkolů. Rádi bychom zde zůstali déle, ale odpoledne se již chýlilo ke svému závěru a my se museli rozloučit a vydat se na zpáteční cestu. Loučení ale vůbec nebylo smutné, protože nás těšily myšlenky na dobrodružství, která jsem v tomto dni zažili a na další spolupráci.
Exkurze 4. 6. 2019

Návštěva GS Mallersdorf v ZŠ Chvalšiny

Nekonečný svět klamu a fantazie ve 3D muzeu

Začátkem června se konalo už druhé setkání dětí z bavorského Mallersdorfu a žáků z Chvalšin. Počasí nám opravdu přálo. Po srdečném přivítání a občerstvení se děti mohly pustit do her na dvoře místní školy. Soutěžní atmosféra děti zbavila zbývajících zábran z dvojjazyčné komunikace. Po obědě ve školní jídelně jsme se vydali na výlet do Českého Krumlova, kde nás čekal odpolední program. V malých skupinkách plnily děti úkoly, týkající se historie a současnosti Českého Krumlova a především zámku. Společně jsme prošli přes všechna nádvoří zámku a sešli až ke 3D muzeu, kde jsme se mohli stát součástí vystavených obrazů. Pomocí 3D efektu jsme se přenesli na místa nebo do situací, kam bychom se jinak nedostali. Foťáky cvakaly o sto šest a my mohli zapózovat např. při útěku před dravým žralokem nebo při malování světoznámých obrazů. Hranice klamu a fantazie se zdály nekonečné. Po návštěvě muzea jsme se přesunuly na dětské hřiště, kde se děti před dlouhou cestou zpátky do Mallersdorfu mohly občerstvit zmrzlinou a pohrát si ještě s českými kamarády. Loučení rozhodně nebylo smutné, neseme si s sebou plno zážitků
Exkurze 3. 6. 2019

Návštěva žáků RS Bad Griesbach v ZŠ Bělčice

Za mistrem sklářem do Bělčic

Slunečné počasí nás přivítalo začátkem června v jihočeských Bělčicích. Pan starosta uvítal na radnici místní školáky i jejich návštěvu – žáky z bavorské Realschule v Bad Griesbachu a popřál všem příjemně strávený den. Hned dopoledne nás čekal neobvyklý bod programu. Vydali jsme se navštívit místní sklárnu. Bělčická sklárna je unikátem široko daleko a soustřeďuje se na výrobu historického skla. Pan sklář nám ochotně ukázal své umění. Tavení a foukání skla bylo pro některé zcela novou podívanou. Ve sklářské dílně nám však vyhládlo a byl nejvyšší čas vydat se na oběd. Posilněni chutným obědem jsme se plni energie vydali na rallye po městě. Cílem bylo splnění několika úkolů, které se tematicky pojily s Bělčicemi. Odpoledne se neslo v duchu sportovních aktivit a odpočinku. Občerstvení bylo připraveno formou pikniku. Každý si přišel na své. Jak při sportu, tak při občerstvení se probíhala dvojjazyčná komunikace velmi živě a uvolněně. Odpoledne se již chýlilo ke svému závěru, ale loučení neproběhlo vůbec smutně, protože některé děti si již mezi sebou naplánovaly další shledání. Ke svým domovům jsme se vraceli s pocitem výjimečně prožitého dne, děkujeme za něj.


Exkurze 29. 5. 2019

Návštěva žáků ZŠ Kaplice a ZŠ Lhenice v GS Innernzell

Den plný dobrodružství v Innernzellu

Poslední květnová exkurze patřila návštěvě lhenických a kaplických školáků v Innernzellu. Místní škola, a hlavně její žáci již příjezd českých kamarádů netrpělivě očekávali. Po přivítání, které proběhlo velmi vřele jsme si všichni společně zazpívali, a to i v doprovodu kytary. Poté se děti ve skupinkách vystřídaly na několika stanovištích, kde byly připraveny různé úkoly. Hry byly zčásti pohybové, což lhenickým a kaplickým dětem přišlo po dlouhé cestě vhod, ale došlo i na klidnější aktivity, kde byla žádaná koncentrace a dvojjazyčná komunikace. Děti si nejen společně zazpívaly a naučily se společné tance, ale při navlékání korálků se musely na práci plně soustředit a dvojjazyčně komunikovat. Odměnou jim byl originální přívěsek na klíče. Klidnou činnost opět vystřídal pohyb. Místní tělocvična nabízela pro takovou činnost výborné zázemí a skvělou předem připravenou opičí dráhu. Program pro tento den byl opravdu do detailu promyšlený. Jeho součástí byla výroba plakátu, který vypadal jako z podvodního světa. Poslední bod dnešního dne byl úspěšně splněn a zavládla spokojenost z vydařeného dne. Během loučení jsme si všichni popřáli všechno nejlepší do společné budoucnosti a vydali se na zpáteční cestu.


Exkurze 28. 5. 2019

Návštěva žáků ZŠ Dříteň v Dietrich-Bonhoeffer Schule Schönberg

Zábava i ponaučení ve Spiegelau

28. května navštívili dřítenští školáci své kamarády z Dietrich-Bonhoeffer-Schule v Schönbergu. Toto shledání navazovalo na návštěvu dětí ze Schönbergu v jihočeské Dříteni. Protože už jsme se všichni znali, mohli jsme se bez dlouhého rozkoukávání pustit do jazykových animačních aktivit, které prověřily znalosti cizího jazyka. Při animacích a prohlídce školy nám rychle vyhládlo, a tak oběd přišel všem vhod. Už během oběda jsme se těšili na odpolední program ve Spiegelau. Lesní hřiště i naučná stezka poskytla dostatek prostoru pro hry i ponaučení. Pobyt ve volné přírodě nám všem prospěl. Osvěžující sportovní hry na čerstvém vzduchu rozproudily dvojjazyčnou komunikaci. Během her čas rychle utekl a my jsme museli začít pomýšlet na loučení. Na závěr jsme se ještě společně vyfotografovali a vydali se plni dojmů ke svým domovům.
Exkurze 24. 5. 2019

Setkání dětí MŠ Merklín a KiGa Ränkam v Merklíně

Nekonečná zábava v plzeňském Tyjátru

Slunečné počasí jako by bylo přichystáno právě na dnešní den. Děti z německé mateřské školy v Ränkamu se vydaly navštívit své malé kamarády z mateřské školy v Merklíně. Po uvítání a trochu ještě nesmělém poznávání, následovala svačina. Občerstveni a posíleni se děti s chutí vydaly k autobusu, který je převezl do plzeňského Tyjátru. Některé děti toto zábavní centrum znaly, pro některé bylo úplnou novinkou. Plzeňský Tyjátr je zárukou dobré zábavy pro malé i větší. Stovky malých míčku, prolézačky, nekonečné skluzavky i dlouhý tunel. To vše nenechá žádné dítě chladným. Animační dvojjazyčné hry probíhaly v plném zapojení všech. Radostný dětský výskot se nesl – troufneme si říct celou Plzní. Skvělou zábavu doplnila pizza a limonáda. Odpoledne plné zábavy uteklo bleskovou rychlostí. Zážitky však zůstanou a dlouho budou přinášet radost na milé setkání.


Exkurze 23. 5. 2019

Návštěva žáků Gym Vodňany v MS S. Nikola v Pasově

Na soutoku tří řek

V posledním květnovém týdnu navštívili vodňanští gymnazisté svou partnerskou školu v bavorském Pasově. Všichni jsme se již znali z prvního setkání, a proto byla atmosféra hned od začátku velmi přátelská a uvolněná. Po přivítání jsme se bez dlouhého otálení rozdělili do česko-německých skupin a vydali se objevovat město Pasov. Na cestu jsme dostali podklady k plnění úkolů. Rallye po městě byla omezena zvýšenou hladinou řek, což nás ale od plnění úkolů neodradilo. Vzájemná komunikace byla při plnění úkolů nutností. Během rallye jsme poznali historickou část města se všemi jeho zákoutími. Pohybově náročnější aktivitu vystřídalo klidné posezení při obědě v místní školní jídelně. Odpoledne jsme si prohlédli školu a věnovali se animačním hrám. Cílem bylo společnými silami postavit věž z dřevěných kvádrů. Dalším bodem exkurze byl výjezd k vyhlídce nad Pasovem. Z vyhlídky byl úchvatný výhled na rozvodněné pasovské řeky Dunaj, Inn a Ilz. Exkurzi zakončil krátký rozchod, při kterém jsme měli možnost objevovat Pasov samostatně. Den rychle utekl a nastal čas loučení. Doufejme, že příjemně strávený den nebyl posledním a navázaná přátelství vydrží i do budoucna.


Exkurze 22. 5. 2019

Návštěva žáků ZŠ Kaplice a GS Innernzell v ZŠ Lhenice

Ve Lhenicích nejen o loutkách 

Do Lhenic 22. května přijely dva autobusy dětí! Nejednalo se totiž o standartní exkurzi, kdy přijedou děti z německé školy, ale dorazily sem i však děti i z kaplické základní školy. Po občerstvení a prohlídce školy jsem se všichni přesunuli do tělocvičny, kde si pro nás paní učitelky připravily zábavné hry. Ostych z dětí spadl hned při první hře a skvělým zážitkem byla i dvojjazyčná „zlatá brána“. Nastal čas oběda, což všichni uvítali, protože bylo potřeba vynaloženou energii doplnit, abychom se mohli vydat na společný výlet do nedalekých Prachatic. Před nepříznivým počasím jsme se schovali do Muzea české loutky a cirkusu. Rozděleni do dvou skupin jsme se šli podívat po muzeu a zahrát si loutkové divadlo. Čas pokročil a my se museli vrátit zpátky do Lhenic, kde jsme se všichni s vyhlídkou na setkání v Innernzellu s úsměvem rozloučili.
Exkurze 20. 5. 2019

Návštěva žáků ZŠ Prachatice v GS Waldkirchen

Po stopách Zlaté stezky 

Stará Zlatá stezka byla ke konci května znovuobjevena žáky z Prachatic a bavorské Maria-Ward Grundschule ve Waldkirchenu. Prachatičtí školáci ze základní školy Zlatá stezka přijali pozvání žáků ze základní školy Maria-Ward ve Waldkirchenu. 18 školáků bavorské školy mohlo přivítat stejný počet českých dětí. Setkání se však účastnili i učitelé, paní ředitelka Eva Spindler a pan starosta Heinz Pollak. Přítomen byl i místní dětský sbor. Stejný počet českých i německých dětí umožnil vytvořit dvojjazyčné dvojice. Ve dvojích se mohly předávat malé dárky jako pozornost a poděkování za srdečné uvítání. Celou česko-německou skupinu čekal pestrý program, přizpůsobený věku dětí. Ve dvojjazyčných skupinách mohly děti objevovat městečko Waldkirchen. Návodem jim byly podklady, které na tuto rallye dostaly. Německé děti se osvědčily jako experti zasvěcující české děti do znalostí o Waldkirchenu. Vzájemná spolupráce výborně probíhala. Prachatičtí školáci s nadšením objevovali nové a dosud nepoznané. Trasa vedla i kolem nárožních kamenů. Tyto kameny jsou letitými svědky Zlaté stezky. Dávné spojení mezi Prachaticemi a Waldkirchenem se dětech podařilo znovu oživit. Počasí nás přimělo obléci pláštěnky, což nám ale náladu nezkazilo, dobré rozpoložení ještě zlepšila zpráva o připraveném obědě ve školní jídelně. Odpoledne započala kreativní fáze dne. Němečtí školáci provedli své české kamarády školní budovou. Při navazujících sportovních aktivitách jsme se mohli uvolnit a lépe komunikovat. Již nyní se německá strana na návštěvu v Prachaticích velmi těší a Prachatičtí jsou ve víru příprav na bavorskou návštěvu z Waldkirchenu.
Exkurze 15. 5. 2019

Setkání žáků ZŠ Malšice a Grundschule Kollnburg v Ludwigsthalu

V Bavorském lese nejen naučně

V půli května se sešly děti ze základní školy Malšice s dětmi z Kollnburgu v Návštěvnickém centru Haus zur Wildnis Národního parku Bavorský les v Ludwigsthalu. Společné přivítání proběhlo v herně návštěvnického centra, kde jsme si během dopoledne užili spoustu zábavy. Setkání nebylo však jenom o hraní, ale i o vzdělávání. Ve 3D kině nám byl promítnut naučný film o krásách přírody Bavorského lesa a Šumavy. Po vydatném obědě jsme se vydali na cestu po naučné stezce kolem výběhů se zvířaty. Během cesty děti ve dvojjazyčných skupinkách plnily předem připravené úkoly. Na konci cesty jsme si předali dárečky, rozloučili se a popřáli si dvojjazyčně šťastnou cestu domů.
Exkurze 14. 5. 2019

Návštěva žáků ZŠ Vodňany v MS Zwiesel

Seznámení se s Bavorským lesem

14. května se vodňanští žáci vydali navštívit své vrstevníky do bavorského Zwieselu. Po úvodním přivítání se prohlídky školy ujali velkou měrou samotní žáci Mittelschule ve Zwieselu. Součástí prohlídky byla i návštěva výuky, při níž mohli žáci srovnávat český a bavorský způsob vyučování. Po obědě následoval program v Národním parku Bavorský les v Lugwigsthalu. Dvojjazyčná prohlídka parku byla zaměřené na jedno z nejaktuálnějších témat – životní prostředí. Prohlídka byla vítaným zpestřením celé exkurze a nabídla vhled do místního přístupu k okolnímu prostředí. Po přesunu zpátky do Zwieselu jsme se – jak jinak, než dvojjazyčně rozloučili a vydali se plni zážitků ke svým domovům.
Exkurze 13. 5. 2019

Návštěva žáků ZŠ Bělčice v RS Bad Griesbachu

Ochutnávka golfu

V polovině května se vydali žáci z Bělčic do bavorského Bad Griesbachu, kde byli již netrpělivě očekáváni dětmi z místní školy. Prvním bodem programu byla prohlídka školy, po níž jsme se přesunuli na radnici. Zde nás oficiálně přivítal pan starosta s paní ředitelkou školy. Na závěr uvítání jsme si všichni i spontánně zazpívali. Pan starosta nám popřál příjemný pobyt a při odchodu z radnice jsme všichni dostali malé dárky. Poobědový čas byl věnován dvojjazyčným jazykovým animacím, při nichž děti začaly samostatně komunikovat. Poté jsme přejeli k nedalekému golfovému hřišti, kde jsme měli možnost vyzkoušet si tento, pro některé zcela nový sport. Instrukce proběhly dvojjazyčně a my se mohli pustit do hry. Pro mnohé byla překvapivá náročnost tohoto sportu. Při hraní odpadávaly z dětí zábrany a vzájemná komunikace plynule probíhala. Odpoledne se chýlilo ke konci a nastal čas loučení, které však neproběhlo vůbec smutně. S výhledem na setkání, které se uskuteční začátkem června v Bělčicích jsme se rozloučili.
Exkurze 10. 5. 2019

Návštěva žáků Berufsfachschule Passau v SOŠZ a SOU Český Krumlov

Nejen pohádkový, ale i sladký Krumlov může být...

SOŠZ a SOU v Krumlově přivítala bavorskou Berufsfachschule z Pasova. Program setkání byl velmi pestrý, a tak se po úvodním přivítaní, které z velké časti připravili, tak jako občerstvení, sami studenti mohlo přejít rovnou k jeho realizaci. Po dopolední poznávací procházce městem, následoval oběd v místní restauraci. Odpoledne již bylo věnováno návštěvě fotoateliéru Seidl. Zdejší exkurze nám nabídla vhled do krumlovských dějin. Druhá část odpoledne probíhala formou exkurze v manufaktuře na tekutý karamel. Zde jsme měli i možnost ochutnat tekuté karamely mnoha příchutí, které majitelé manufaktury vyrábějí. Prohlídky probíhaly dvojjazyčně. Díky pestrosti programu si jistě každý přišel na své a komunikace v cizím jazyce byla samozřejmostí.
Exkurze 9. 5. 2019

Návštěva žáků Maria-Ward Realschule Deggendorf a Robert-Koch-Gymnasium v Gymnáziu Český Krumlov

Pohádkový Krumlov

Krumlovské gymnázium mohlo opětovat návštěvu v bavorském Deggendorfu a 9. května uvítalo žáky z německé Maria-Ward Realschule a Robert-Koch gymnázia. Na uvítání navazovala interaktivní prohlídka gymnázia v malých skupinkách složených z českých a německých dětí. Dynamický dopolední program rychle utekl a my jsme se vydali občerstvit do místní školní jídelny, kde už na nás čekal oběd. Na odpoledne byla připravena dvojjazyčná rallye po historickém centru města, které k takové aktivitě přímo nabádalo. Však krumlovská zákoutí také nabízejí potenciál pro dobrodružnou rallye plnou zážitků. Při navazující volné zábavě měly děti možnost výměny kontaktů, která také velmi čile probíhala.
Exkurze 7. 5. 2019

Návštěva žáků MS Zwiesel v ZŠ Vodňany

Rallye po ZOO Hluboká 

V druhém květnovém týdnu zavítala bavorská Mittelschule ze Zwieselu do jihočeských Vodňan. Po úvodním přivítaní a prohlídce školy navazovala tradičně jazyková animace. Osvědčená spolupráce dětí v malých dvojjazyčných skupinkách nabádala ke komunikaci. Živá výměna názorů v cizím jazyce, byla vítaným zpestřením standardní výuky jazyka. Po příjemně stráveném dopoledním programu společný oběd v místní restauraci obzvlášť chutnal. Odpoledne bylo věnováno návštěvě zoologické zahrady v nedaleké Hluboké nad Vltavou. Návštěva ZOO byla pojata formou rallye, která probíhala po celém prostoru zahrady. Odpolední program byl opět zaměřen na komunikaci v cizím jazyce, jež byla cestou ke zdárnému splnění zadaných úkolů. Všichni se k plnění úkolů postavili statečně. S takto správným přístupem rallye i celý den nemohl skončit jinak než úspěšně.
Exkurze 3. 5. 2019

Návštěva žáků MS Kirchdorf im Wald v ZŠ Rudolfov

Hurá do ZOO

Rudolfovská základní škola přivítala 3. května žáky z bavorské Grundschule Kirchof im Wald. Již ranní přivítání proběhlo s velkým nadšením z opětovného setkání. Děti se již znaly z prvního setkání škol, které se konalo v březnu. Atmosféra byla přátelská a uvolněná. Bez dlouhého otálení jsme se vydali na prohlídku školy, na níž navazovala pečlivě připravená jazyková animace. Během animačních her a soutěží měli žáci nejen možnost komunikovat v jazyce svého souseda, ale naučili se i několik nových slov a frází. Po obědě ve školní jídelně jsme vyrazili na návštěvu zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou, kam jsme se přesunuli autobusem. Děti se rozdělily do malých skupin a plnily během prohlídky zoo dvojjazyčné úkoly. Počasí nám přálo a komunikace ve skupinkách probíhala na jedničku. Po závěrečném fotografování a rozloučení jsme se ve vyhlídkou dalších shledání vydali ke svým domovům.
Exkurze 2. 5. 2019

Návštěva žáků Gymnázia Český Krumlov do Maria-Ward Realschule a Robert-Koch-Gymnasium v Deggendorfu

Na břehu Dunaje

První květnové setkání se konalo v bavorském Deggendorfu. Pozvání německé Maria-Ward Realschule a Robert-Koch gymnázia přijalo gymnázium z Českého Krumlova. Na úvodní přivítání plynule navazovala jazyková animace, která poskytla příležitost ověřit si schopnosti komunikovat v cizím jazyce v praxi. Po obědě jsme se společně přesunuli na deggendorfské náměstí, kde byla odstartována rallye po městě. Plnění úkolů probíhalo v malých dvojjazyčných skupinkách, kde byla vzájemná komunikace nutností. Cíl rallye byl na břehu Dunaje, kde proběhlo také vyhodnocení. Vítězové byli odměněni, ale velké uznání si zasloužili všichni zúčastnění.
Exkurze 30. 4. 2019

Návštěva žáků MS Jandelsbrunn v ZŠ Volary

Nepříznivé počasí nás nezastaví

Posledního dubna se konalo setkání ve Volarech, kam přijela Mittelschule Jandelsbrunn. Přes nepřízeň počasí jsme se však skvěle bavili. Volarské děti si pro německé připravily netradiční zábavu - „workshop“ na pletení pomlázky. Z počátku se zdálo téměř nemožné, že by se některá z pomlázek povedla uplést. Pod vedením zručného a trpělivého pana učitele se nakonec dětem podařilo uplést si pomlázky. Počasí se umoudřilo a my mohli vyrazit na procházku po Volarech a okolí. Cestou jsme plnili dvojjazyčné úkoly. Vyhladovělí jsme se vrátili do školy a šli společně na výborný oběd do školní jídelny.

Odpoledne vykouklo i sluníčko, a tak volarské děti mohly německým ukázat jejich nejoblíbenější část školy – parkourové hřiště. Německým žákům se velmi těžko odjíždělo, protože parkourové hřiště bylo naprosto skvělým zážitkem.
Exkurze 29. 4. 2019

Návštěva žáků Dietrich-Bonnhöfer-Schule Schönberg v ZŠ Dříteň

Malebná Dříteň

29. dubna hostila základní škola v Dříteni školáky z Dietrich-Bonhhöffer-Schule v Schönbergu. Po velmi milém úvodním uvítání paní ředitelkou dříteňské školy přímo navazoval program, jehož součástí byla dvojjazyčná prohlídka školy. Místní starší žáci a učitelé si připravili ukázky vyučovacích hodin. Mohli jsme vidět výuku hudební a výtvarné výchovy. Zavítali jsme i učeben odborných předmětů. Společně jsme si zazpívali píseň „Holka modrooká“, kterou měli bavorští hosté pečlivě nastudovanou. Při společném zpěvu se děti výborně bavily a počáteční ostych rázem zmizel. Celý den bylo o všechny školáky skvěle postaráno. Na přípravě občerstvení se podíleli i rodiče dříteňských dětí.

Po obědě jsme se i přes nepřízeň počasí vydali na procházku po místních pamětihodnostech, které nám byly opět dvojjazyčně představeny. Zavítali jsme i na místní radnici, kde nás pan starosta mile přivítal a ochotně odpověděl na zvídavé dotazy německých žáků. Na odpolední program byly připraveny hry v tělocvičně základní školy, při kterých měly děti možnost vyzkoušet si své jazykové dovednosti a současně také navázat nové kontakty, což se podařilo na výbornou.


Exkurze 11. 4. 2019

Návštěva žáků MS S. Nikola do Gymnázia Vodňany

Zoorallye v Hluboké nad Vltavou

Na půdě vodňanského gymnázia se sešli místní studenti s dětmi z německé Mittelschule S. Nikola. Po krátkém přivítání následovala prohlídka vodňanské školy. Během jazykové animace z dětí spadly zábrany a čile komunikovaly. Prostorem školy zněla čeština a němčina rovným dílem. Všichni se zapojili a testovali si své jazykové znalosti v praxi.

Na oběd v místí restauraci plynule navazoval přesun do zoo v Hluboké nad Vltavou. Ve dvojjazyčných mini skupinách plnily děti úkoly z obdržených materiálů. Některé úkoly byly zadány pomocí QR kódů, které dodaly celé rallye širší vzdělávací rozměry. Na závěr byla soutěž vyhodnocena a vítězové byli oceněni. Obrovským potleskem však byli odměněni všichni zúčastnění.
Exkurze 10. 4. 2019

Setkání dětí z MŠ Bohumilice, Chelčice, Nebahovy a KiGa Runding v Srní

V srdci Šumavy

V druhém dubnovém týdnu jsme měli možnost pozorovat s dětmi z mateřských škol smečku vlků v jejich přirozeném prostředí. Exkurze do Srní se z české strany zúčastnily děti ze MŠ Chelčice, Nebahovy a Bohumilice. Německá strany byla zastoupena dětmi z KiGa v Rundingu. Po příjezdu do Návštěvnického centra v Srní proběhla svačinka a dopolední program. Každá mateřská škola si připravila krátké dvojjazyčné vystoupení. Všichni přítomní vystoupení s nadšením pozorovali a žasli, jak spontánně a bez zábran děti dokáží používat cizí jazyk. Po krátké procházce naučnou stezkou jsme došli k výběhu vlků, kteří zde žijí v přirozeném prostředí a my jsme měli z bezpečné vzdálenosti možnost pozorovat jejich chování. V divoké šumavské přírodě dětem rychle vyhládlo a dobrý oběd rychle zmizel z talířů. Ve vřelé atmosféře se děti i dospělí rozloučili a vydali se plni dojmů ke svým domovům.


Exkurze 9. 4. 2019

Návštěva žáků ZŠ Chvalšiny do GS Mallersdorf

Dvojjazyčná příprava palačinek v Mallersdorfu

V bavorském Mallersdorfu proběhlo setkání žáků základní školy Chvalšiny s dětmi místní školy. Prvním krokem bylo úvodní seznámení spojené s prohlídkou mallerdorfské školy. Volně navazující animační program rozvolnil atmosféru a česko-německé švitoření se ozývalo ze všech stran. Velkou atrakcí a skvělým nápadem byla společná příprava oběda. Vařilo se v malých česko-německých týmech. Příprava palačinek s komunikací v cizím jazyce byla velkou výzvou, které se děti statečně zhostily. Výsledkem byl zdařilý, velmi chutný oběd. Odpolední návštěva ZOO ve Straubingu probíhala opět ve dvojjazyčném duchu. Na tento vydařený den budou všichni jistě dlouho vzpomínat.


Exkurze 8. 4. 2019

Návštěva žáků RS Grafenau do ZŠ Kašperské Hory

Ve výšinách hradu Kašperk

V první polovině dubna 2019 se konalo již druhé setkání žáků z německé základní školy v Grafenau a české základní školy v Kašperských Horách. Po uvítání panem ředitelem nás přijala paní starostka v prostorách místní radnice. Při této příležitosti dostaly děti malý dárek. Před odchodem z radnice jsme si prohlédli betlém umístěný v přízemí radnice, na který jsou kašperští právem hrdí.

V tělocvičnách kašperské školy probíhaly dvojjazyčné hry a soutěže. Děti byly rozděleny do dvou česko-německých skupin. Nejprve jsme se v obou řečech pozdravili. Na řadu přišly i oblíbené míčové hry. S velkým nadšením se děti zúčastnily zejména hry s barevným padákem. Všichni se výborně bavili a úsměvy na dětských tvářích toho byly důkazem.

Po obědě jsme se vydali na chloubu Kašperských Hor – hrad Kašperk. Část cesty jsme se svezli autobusem, ale pořádný kus jsme si vyšlápli „po svých“! Během procházky si děti z vlastní iniciativy vzájemně vyměňovaly kontakty. Prohlídku hradu pan kastelán doplňoval poutavým výkladem. Odměnou za výstup na vrchol hradu byl okouzlující výhled do jedinečné a osobité krajiny Kašperských Hor a celé Šumavy. Setkání proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných. Semínko přátelství bylo zaseto a přejme mu ať vzklíčí.


Exkurze 4. 4. 2019

Návštěva žáků ZŠ Stachy do VS Runding

Proti proudu času v muzeu Flederwisch

Čtvrtý dubnový den byl kromě jiného věnován exkurzi do Flederwisch muzea. Předcházelo jí samozřejmě přivítání českých dětí ze základní školy Stachy s žáky z Volksschule Runding. Na společný jazykový animační program navazoval oběd, na kterém se mj. podílely maminky německých dětí. Následoval již toužebně očekávaný přejezd do Flederwisch muzea ve Furthu im Wald. Mohli jsme obdivovat největší parní stroj v celém Bavorsku. Exkurze byla dvojjazyčně komentovaná a každý si přišel na své. Po návštěvě muzea již byly jazykové bariéry zcela odbourány a záměr celodenní akce byl k naší radosti zcela splněn.


Exkurze 2. 4. 2019

Návštěva žáků GS Viechtach v ZŠ Tachov

Miniatury pamětihodností

V úterý druhého dubna přivítali žáci základní školy v Tachově děti z Grundschule z německého Viechtachu. Setkání bylo zahájeno přivítáním hostů z partnerské školy. Animační jazykový program si všechny děti užily a zároveň si ověřily svoje jazykové dovednosti. Po obědě nás čekal výlet do čtvrtého největšího evropského parku miniatur, který se nachází v blízkosti centra Mariánských lázní. Obdivovat jsme mohli miniaturu hradu Karlštejn, zmenšeninu Ještědu a jiných českých památek. Během zpáteční cesty jsme vyhodnotily hry a soutěže, vítězem byl ovšem každý účastník exkurze, který se nebál komunikovat v cizím jazyce a překonal tím svoje hranice ostychu.


Exkurze 1. 4. 2019

Návštěva žáků ZŠ Kašperské Hory v RS Grafenau

Letní bobování v Grafenau

Bavorské město Grafenau hostilo první dubnový den žáky ze základní školy v Kašperských Horách. Na společný animační program plynule navazovaly zajímavé chemické pokusy. Děti byly rozděleny do dvojjazyčných týmů a vyráběly šumivé koule do koupele. Poobědové rozptýlení nabídla místní bobová dráha, která nabízela nevšední zábavu. Pohyb na čerstvém vzduchu skvěle doplnil dopolední program. Děti již samostatně komunikovaly v cizím jazyce. Den se chýlil ke konci a my jsme museli myslet na návrat. Dvojjazyčně jsme se rozloučili a vydali se ke svým domovům.


Exkurze 29. 3. 2019

Návštěva žáků ZŠ Rudolfov v GS Kirchdorf im Wald

Kratochvíle na farmě s alpakami

Na konci března se vydaly děti ze základní školy Rudolfov navštívit bavorskou základní školu v Kirchdorfu. Uvítání proběhlo velmi vřele. Následný animační program proběhl bez komplikací. Všichni se ho s nadšením zúčastnili. Zážitky dětí z komunikace v cizím jazyce byly pro některé žáky první příležitostí vyzkoušet si cizí jazyk v praxi. Tyto první komunikační úspěchy byly motivací pro další prohloubení jazykových dovedností. Po společném obědě jsme se přesunuli na farmu s chovem alpak. Farma byla obklopená loukami a lesy národního parku Bavorský les. Na farmě nemají domov jen alpaky, ale někteří psi a kočky. Všichni tu žijí ve vzájemné symbióze a vřelá atmosféra je znát na každém kroku. Čas exkurze se naplnil a my jsme se museli rozloučit. Milá vzpomínka na tento den však zůstane.


Exkurze 27. 3. 2019

Návštěva žáků ZŠ Volary v MS Jandelsbrunn

Na Mittelschule v Jandelsbrunnu zavládla mezinárodní atmosféra

Čtrnáct školáků z volarské základní školy se v posledním březnovém týdnu setkalo s 11 dětmi navštěvující Mittelschule v Jandelsbrunnu. Po počátečních rozpacích se děti osmělily a společná česko-německá komunikace nabrala na obrátkách. Na úvodní přivítání navázala prohlídka místní školy. Společně jsme procházeli komplexem školních budov. V některých třídách jsme se krátce zastavili a blíže si prohlíželi vybavení, které v sobě snoubilo vztah k tradici se smyslem pro moderní vzdělávání. Dynamické dvojjazyčné hry zbavily děti posledního ostychu. Školou se rozezněly české i německé pozdravy. Atmosféra byla více než přátelská.

Vytvořením malých česko-německých týmů si děti procvičovaly cizojazyčnou komunikaci, při níž se učily formulaci vlastního názoru. Úkol zněl: „Z dostupných materiálů vytvoř nárazuvzdorný obal na syrové vejce.“ Některé obaly svou funkci splnily, jiné bohužel neobstály. Snaha týmů byla ovšem velká a všichni zúčastnění byli oceněni.

Po vydatném obědě v místní školní jídelně jsme se vydali na společný výlet do německého Pasova. Během procházky městem děti opět pracovaly ve dvojjazyčných týmech. Součástí výletu byl nákup preclíku, který každé dítě zvládlo vlastními silami. Obzvláště pro české děti byl tento úkol velkou výzvou. Během celého dne probíhala výměna vzájemných kontaktů a drobných dárečků. Všichni byli ze vzájemného setkání nadšeni a loučili se s výhledem na další shledání, které proběhne koncem dubna.


Exkurze 26. 3. 2019

Návštěva žáků ZŠ Tachov v GS Viechtach

Zábavné vzdělávání v X-periu

V posledním březnovém týdnu jsme se zúčastnili exkurze do Viechtachu spojenou s návštěvu X-peria v Sankt Englmaru. V úvodu jsme se krátce představili. Aminační program proběhl hladce a děti při něm zdárně odbourávaly zbývající jazykové bariéry. Po společném obědě jsme se vydali do bedalekého Sankt Englmaru, kde jsme navštívili X-perium. Moderní vzdělávací metody nás překvapily a odcházeli jsme plni zážitků a inspirací. V závěru jsme vyhodnotili hry. Všichni zúčastnění byli odměněni velkým potleskem i malými pozornostmi. Tento podnětný den děti jistě nezapomenou a zůstane do budoucna milou vzpomínkou o překonání vlastních bariér.

Exkurze 21. 3. 2019

Návštěva žáků VS Runding na ZŠ Stachy

Za zimními radovánkami do Stach

V druhé polovině března se uskutečnilo shledání základní školy Stachy a německé Volksschule Runding. Po úvodním uvítání v místní škole bylo všem nabídnuto malé občerstvení, které zpříjemnilo dopolední program. Seznámení žáků se konalo formou her. Čas oběda se již blížil a všichni jsme se autobusem přesunuli do restaurace na Zadově. Sedačkovou lanovku ve Ski areálu Zadov jsme využili k cestě za dobrodružstvím na vrcholu kopce Kobyla. Nemohli jsme vynechat výstup na rozhlednu z bývalého skokanského můstku. Počasí nám přálo a umožnilo výborné výhledy do šumavské krajiny. Celé setkání se vydařilo na jedničku s hvězdičkou a my se loučili s výhledem na další spolupráci.
Exkurze 20. 3. 2019

Návštěva žáků ZŠ Vodňanská Prachatice v Grafenau

Dobrodružství v národním parku Bavorský les

20. března se konalo setkání žáků základní školy z Prachatic a školáků z Grafenau. Po příjezdu do Grafenau se děti seznámily a společně si prošly školní budovu. Vytvořením malých dvojjazyčných skupin se děti lépe seznámily s novými kamarády. Výlet byl naplánovaný do národního parku Bavorský les. Během prohlídky jednotlivých výběhů zvířat bylo úkolem tvořit krátké věty o zvířatech v cizím jazyce. Úkol všichni zúčastnění splnili na výbornou. Následoval společný oběd ve školní jídelně a po obědě jsme se s pocitem vydařeného dne rozloučili


Exkurze 19. 3. 2019

Návštěva žáků ZŠ Záhoří v MS Viechtach

„Hlava, ramena, kolena, palce ...“ už to umím dvoujazyčně

Hned za týden se uskutečnila reciproční exkurze spřátelených škol Záhoří-Viechtach. Žáci jednotlivých škol se velmi vřele přivítali. Atmosféra tak byla velmi uvolněná. Dopolední program se nesl v duchu zpívání a her. Žáci se naučili v německé i české verzi známou „Hlava, ramena, kolena...“, „Kopf, Schultern, Knie...“, seznámili se také s germanismy, které hrají v českém jazyce možná větší roli, než by mnohé napadlo.

Následovalo Stadtrallye. Žáci se rozdělili do tří skupin, přičemž každý měl za úkol jinou činnost. Někteří si vzali na starost mapu a dodržování předem stanovené trasy, ostatní pak fotografovali budovy, dopravní prostředky a další věci, které stály na seznamu. Posléze se všichni znovu sešli a prohlídli si fotky, které při svých cestách pořídili. Posledním bodem setkání bylo poznávání tamní školy. Touto hrou se žáci naučili německá a česká označení kuchyně, tělocvičny, třídy, sborovny, školního dvoru a další slovní zásoby školního prostředí.

Obě strany byly s návštěvou velmi spokojené a budou ve vzájemné spolupráci pokračovat, což nás, jakožto zprostředkovatele výměny moc těší.

Exkurze 12. 3. 2019

Návštěva žáků MS Viechtach v ZŠ Záhoří

Geografem v Záhoří

Máme za sebou druhou exkurzi, která proběhla 12. března v Záhoří u Písku, kam přijela partnerská škola Mittelschule Viechtach. Na setkání se přišel podívat i místní pan starosta města Záhoří a přijela i paní z tisku. Po přivítání a oddechu po náročné cestě německých dětí následoval dopolední program, pro který si paní lektorky přichystaly spoustu her. Děti musely komunikovat v jazyce toho druhého, a i přes počáteční ostych k sobě děti našly cestu i společnou řeč.

Ani poobědový program nebyl nijak oddechový. Žáci se rozdělili do skupinek, ve kterých měl každý svou určitou roli. Jeden byl jazykovědcem, druhý geografem, fotografem či tzv. žolíkem, který se staral o zábavu. Jednotlivé skupinky obdržely téma jako např. místa, doprava a lidé. K danému tématu měly děti za úkol pořizovat fotografie. Obdržely tak mapku Záhoří, ve které byla vyznačena trasa a místa, na kterých na ně čekaly dvoujazyčné otázky s možností správné odpovědi. Se správnou odpovědí děti doplnily do křížovky jedno písmenko, odpovědí dětem bylo slovo KAMEARADI.

Již nyní se moc těšíme na setkání těchto velmi šikovných dětí v německém Viechtachu a jsme plni očekávání, jaký program si pro české děti obě výborné paní lektorky tentokrát připraví. 
Exkurze 18. 2. 2019

Návštěva žáků MS Röhrnbach v ZŠ Frymburk

Zahájení sezóny výměnných exkurzí

V pondělí 18. února jsem se vydali na naši první exkurzi v letošním roce do malebného městyse Frymburk, kde panovala pravá šumavská zima.

Do frymburské základní školy přijely děti z bavorské základní školy v Röhrnbachu. Po prvních nesmělých seznamovacích hrách v kroužku byly děti rozděleny do tří stejně velkých skupinek, ve kterých se vydaly po různě barevných šipkách plnit dobrodružné úkoly. Následovala jazyková animace připravená německými kolegyněmi z Jazykového komunikačního centra. Po společném obědu se děti ve skupinkách odhodlaně vydaly vstříc dobrodružství odpoledního programu.  Na frymburském náměstí děti společnými silami spočítaly počet oken na radnici a určily kolik hodin ukazuje kostelní věž, dále české děti asistovaly německým s nákupem pexesa v místním obchůdku a v infocentru si německé děti samy řekly o plánek města. V tamější tělocvičně byly připraveny pro děti pohybové aktivity. Třetím stanovištěm bylo vaření ve školní kuchyňce. U pracovních stolů na děti čekal vždy jeden recept na pomazánku a jeden recept na pečení z listového těsta. Děti si za asistence dospělých připravily mrkvovou, šunkovo-sýrovou a vajíčkovou pomazánku, kterou pak namazaly na bagetky. Nejstarší děti nakrájely ostatním skupinkám všechnu zeleninu na ozdobu. Nadšené děti s radostí a neomezenou fantazií pustily do zdobení jednohubek. Z listového těsta nejstarší děti upekly jablečný štrůdl, druhé sladké pečení se týkalo tvarohovo-marmeládových košíčků a ty nejmenší děti se s odhodlaností jim vlastní pustily do pečení slaných tyček.

Na konci dne se všechno dětmi připravené občerstvení odneslo do vstupní haly a děti se s nadšením pustily do ochutnávání toho, co si pro sebe navzájem připravily. S plnými bříšky bylo zaveleno k odjezdu. Proběhlo předání dárků a vyměnění kontaktů. Už nyní se všichni moc těšíme na jejich další setkání, které proběhne tentokráte na druhé straně hranice v Röhrnbachu, kam děti zamíří začátkem června.Exkurze 28. 6. 2018

Návštěva žáků ZŠ Hartmanice v GS Neukirchen beim Hl. Blut
Exkurze 21. 6. 2018

Návštěva bavorských žáků z Montessori Ilztalschule v partnerské škole v Jindřichově Hradci
Exkurze 15. 6. 2018

Setkání škol ZŠ Hartmanice a Grundschule Neukirchen beim Hl. Blut
Setkání školek 12. 6. 2018 na Kvildě

MŠ Čejetice + Kiga Haderstadl + Kindergarten  Bergzwergerl Cham
Exkurze 11. 6. 2018

ZŠ L.Kuby navštívila bavorskou partnerskou školu Heinz-Theuerjahr-Grundschule v Neuschönau
5. 6. 2018 Setkání českých a bavorských školek na Stožci 

MŠ Pražská + MŠ Větrná + Kiga Arche Noah Waldkirchen + Kiga Freyunger Strolche Freyung + Caritas-Kindergarten St. Josef
4. 6. 2018 Návštěva Pasova žáků ZŠ Jindřichův Hradec a  partnerské školy Staatliche Realschule Tittling
Exkurze 17. - 18. 5. 2018

ZŠ Jindřichův Hradec V + Staatliche Realschule Tittling

Keramická dílna Děbolín
14. 5. 2018 navštívili bavorští žáci RS Landgraf Leuchtenberg z Osterhofenu gymnázium v Prachaticích
Exkurze 4. 5. 2018 žáků základních škol z Bavorova a Šumavských Hoštic společně s bavorskými žáky GS Schloss Wolfstein z Freyungu a GS Spiegelau
Návštěva 2. 5. 2018

MŠ Šumavské Hoštice + MŠ Lhenice + MŠ Ktiš v bavorské školce v Grafenau
Návštěva v Klatovech 30. 4. 2018 

Comenius-Gymnasium Deggendorf+Gymnazium J.Vrchlického Klatovy
Setkání školek 26. 4. 2018 MŠ Šumavské Hoštice + MŠ Lhenice + MŠ Ktiš
Exkurze 23. 4. 2018 ZŠ Holubov a Schule am Haidel
Exkurze 19. 4. 2018 Gymnázium Jaroslava Vrchlického a Comenius Gymnasium Deggendorf
 

Exkurze 9. 4. 2018 Landfrag Leuchtenberg RS Osterhofen a Gymnázium Prachatice
Exkurze 15. 3. 2018 Montessori Ilztalschule a ZŠ Jindřichův Hradec III


Editovat

MŠ Šumavské Hoštice
MŠ Čejetice
Seminář lektorů 2.9.2017


Setkání lektorů 3.6.2017


Dalším významným mezníkem v našem zářijovém programu byl dvoudenní seminář s